BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai

Socialinis darbas

Priėmimo salygos

Priimami asmenys, turintys:

 • socialinio darbo studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
 • kitų studijų krypčių grupių universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnę kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo patirtį arba ne mažiau kaip 350 val. savanoriavusiems ir teikusiems socialinę pagalbą socialinėse įstaigose ir organizacijose,
 • baigę atitinkamas papildomąsias studijas.
   

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

 

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211JX089

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2022–2023 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  68,27 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  4096 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina