BDAR
Privatumo politika

Korupcijos prevencija

Gerbiami Klaipėdos universiteto bendruomenės nariai,

Jei pastebėjote pažeidimą Klaipėdos universitete, ar žinote apie kokius atvejus turite (galite) pranešti?

Pažeidimas KU yra galbūt rengiamas, daromas, ar padaryta nusikalstama veika, administracinio pobūdžio nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Taigi, pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:
-kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą dėl KU;
-neteisėtos veiklos finansavimo KU;
-neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo KU;
-neteisėtu būdu įgyto turto KU;
-padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą KU.

Apie pastebėtus pažeidimus galite pranešti KU korupcijos prevencijos pareigūnui elektroniniu paštu korupcija@ku.lt  arba paskambinę telefonu (0 46)  39 89 30
PRANEŠĖJO ANONIMIŠKUMĄ GARANTUOJAME