BDAR
Privatumo politika

Apie universitetą

VIZIJA

Ateičiai kuriantis universitetas su pripažintais tarptautiniais mokslo ir studijų pasiekimais ir Baltijos jūros regiono gerovei reikšmingomis inovacijomis.

MISIJA

Svarbiausia darnią socialinę, kultūrinę ir ekonominę regiono pažangą skatinanti institucija, kurios veikla skirta kūrybingoms asmenybėms ugdyti ir visuomenės gerovei kurti.

 

1991-ųjų sausio 1-oji – oficiali Klaipėdos universiteto veiklos pradžia. Tai - data, uostamiesčiui suteikusi universitetinio miesto statusą, o Vakarų Lietuvos regionui ir jo žmonėms atvėrusi daugiau galimybių siekti universitetinio išsilavinimo bei karjeros moksle.

Klaipėdos universitetas šiandien – dinamiškas, augantis daugiasritis universitetas, per daugiau nei trejus veiklos dešimtmečius išgryninęs mokslinės bei akademinės veiklos kryptis. Universitetą sudaro 2 mokslo institutai – Baltijos regiono istorijos ir archeologijos bei Jūros tyrimų, kuriuose koncentruotos gausios mokslininkų tyrėjų pajėgos bei tuo pat metu vykdomos studijos. Trys fakultetai – Jūros technologijų ir gamtos mokslų, Socialinių ir humanitarinių mokslų bei Sveikatos mokslų – padaliniai, kuriuose dominuoja akademinė dvasia bei plėtojami mokslo projektai.

KU kelia sau ambicingą tikslą tapti Baltijos regiono universitetų lyderiu. Čia dirbančių jūros tyrėjų kvalifikaciją bei reputaciją mokslo pasaulyje atspinti dalykinio Šanchajaus reitingo rodiklis – pagal jį KU okeanografijos mokslų srityje patenka į pasaulio universitetų sąrašą 150-uką.

KU kasmet studijuoja apie 3000 studentų – bakalaurų, magistrų, doktorantų. Per daugiau nei trejetą dešimtmečių čia studijas baigė arti 40 000 absolventų – mokytojų, verslo vadybininkų, politikų ir valstybės tarnautojų, mokslininkų, slaugytojų, radiologų, žurnalistų ar kt.

2019-aisiais Klaipėdos universitetas tapo Europos universitetų aljanso EU-CONEXUS nariu. 9 partnerių, atstovaujančių skirtingų Europos šalių bei jūrų pakrančių miestams, kuriamo mokslo junginio specializacija – tvari išmanių pakrančių miestų plėtra. Mokslo ir studijų struktūrų integracijos rezultatas – jau vykdomos bendros bakalauro ir magistro studijų programos, suvienytos pastangos universitetų-partnerių moksliniuose tyrimuose, naujos galimybės akademinio personalo bei studentų mobilumui, kuriamos naujos kultūros bei sporto tradicijos.

Universitetas įsikūręs erdvioje teritorijoje šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. Dalį akademinio miestelio užima charakteringas 20-ojo amžiaus pradžioje statytų prūsiškų kareivinių kompleksas, restauruotas ir pritaikytas akademinės institucijos reikmėms ir jau tris dešimtmečius tarnaujantis taikiems tikslams. Greta istorinio komplekso iškilę nauji statiniai – Jūros tyrimų institutas, KU verslo inkubatorius, auditorijų kompleksas AULA MAGNA, bendrabutis. Plėtros planuose – dar vieno bendrabučio, naujo sporto centro, laboratorijų komplekso statybos ir kt.