BDAR
Privatumo politika

Archyvinių dokumentų išdavimas

Archyvinių dokumentų kopijų, išrašų ar nuorašų iš Klaipėdos universiteto archyvo išdavimas

  1. Administracinės paslaugos aprašymas: paslauga teikiama fiziniais ir juridiniams asmenims, norintiems gauti archyvinių dokumentų kopijas, išrašus ar nuorašus iš Klaipėdos universiteto archyvo. Duomenų subjektui teikiami tik su juo pačiu susiję asmens duomenys. Jei prašoma išduoti archyvinį dokumentą su asmens duomenimis, pateikdamas prašymą duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę arba pateikti dokumentą ar duomenis, įrodančius teisę gauti archyvinį dokumentą. Asmuo gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu arba elektroniniu būdu. Prašymą galima pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ar atstovą tik rašytine forma.
  2. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: užpildytas prašymas išduoti archyvinio dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo ar asmens atstovas – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
  3. Paslaugos teikėjas: Personalo ir dokumentų valdymo vyresnioji archyvarė ir Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus archyvarė, tel. +370 46 398764, el. p.: archyvas@ku.lt
  4. Paslaugos suteikimo trukmė: iki 20 darbo dienų.
  5. Paslaugos kaina: paslauga teikiama neatlygintinai.