BDAR
Privatumo politika
Verslui

Tyrimai ir kitos paslaugos

BALTIJOS REGIONO ISTORIJOS IR ARCHEOLOGIJOS INSTITUTO PASLAUGOS

 • Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto teikiamos paslaugos:
 • Povandeninio kultūros paveldo paieška, identifikavimas, vertingųjų savybių nustatymas, monitoringas, archeologiniai tyrimai vidaus vandenyse ir Baltijos jūroje (KU BRIAI Povandeninių tyrimų centras) Dr. Elena Pranckėnaitė (elenapranckenaite@yahoo.com)
 • Biologinės (kaulinės) medžiagos tyrimas (KU BRIAI Osteologinės medžiagos tyrimų laboratorija) Prof. dr. Linas Daugnora (daugnora@gmail.com)
 • Archeologinės medžiagos tyrimas mikroskopu (priešistorės materialinės kultūros technologiniams ir funkciniams tyrimams atlikti) (KU BRIAI Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos laboratorija) Dr. Tomas Rimkus (tomas.rimkus@ku.lt)
 • Ardomieji archeologiniai tyrimai (detalieji, žvalgomieji) (KU BRIAI) Agnė Jocaitė (agne.jocaite@ku.lt)
 • Konsultavimas dėl archeologinių ir istorinių kultūros paveldo objektų tyrimų bei tvarkybos (KU BRIAI) Agnė Jocaitė (agne.jocaite@ku.lt)
 • Archeologinės ir istorinės medžiagos vizualizacijos nekilnojamojo turto vystymo projektams, muziejų ekspozicijoms ir kt. (KU BRIAI) Agnė Jocaitė (agne.jocaite@ku.lt)
 • Kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimas ir restauravimas (KU BRIAI Konservavimo ir restauravimo centras) Akvilė Poškienė (akvilesmaizyte@yahoo.com)
 • Rekomendacijos dėl kilnojamųjų kultūros vertybių eksponavimo, saugojimo, priežiūros, transportavimo, lauko konservavimo ir saugaus archeologinių radinių iškėlimo (KU BRIAI Konservavimo ir restauravimo centras) Akvilė Poškienė (akvilesmaizyte@yahoo.com)
 • Mokymai, edukacijos, pažintinės ekskursijos, paskaitos, diskusijos, seminarai, praktinės užduotys įvairiomis istorijos ir archeologijos temomis (KU BRIAI) Agnė Jocaitė (agne.jocaite@ku.lt)

JŪROS TECHNOLOGIJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO PASLAUGOS

 • Navigacinio saugumo tyrimai ir laivybos kelių parametrų nustatymas. Habil. Dr. Prof. Vytautas Paulauskas (tel. nr. 068560884, el. paštas vytautas.paulauskas@ku.lt, vytautaskltc@gmail.com). 
 • Laivų manevrinių parametrų tyrimai ir laivo manevrinių elementų informacijos parengimas. Habil. Dr., Prof. Vytautas Paulauskas (tel. nr. 868560884, el. paštas vytautas.paulauskas@ku.lt, vytautaskltc@gmail.com).
 • Uosto terminalų generuojamos emisijos tyrimai. Habil. Dr., Prof. Vytautas Paulauskas (tel. nr. 068560884, el. paštas vytautas.paulauskas@ku.lt, vytautaskltc@gmail.com). 
 • Laivo energetinio efektyvumo ir EEDI indekso eksploatacijos sąlygose gerinimo metodologiniai sprendimai. Habil. dr. Prof. Sergejus Lebedevas (tel. nr. 068692086, el. paštas sergejus.lebedevas@ku.lt). 
 • Uostamiesčio susieto (multimodalinio) transporto sistemos aplinkosauginis modelis ir jo praktinio pritaikymo IT įrankis. Habil. dr. Prof. Sergejus Lebedevas (tel. nr. 068692086, el. paštas sergejus.lebedevas@ku.lt). 
 • KVJU vilkikų pertvarkymo darbui su SGD technologinio ir ekonominio pagrindimo metodologija. Habil. dr. Prof. Sergejus Lebedevas (tel. nr. 068692086, el. paštas sergejus.lebedevas@ku.lt). 
 • Alternatyvių degalų rūšių pritaikymo laivų jėgainėms  technologiniai ir metodologiniai sprendimai. Habil. dr. Prof. Sergejus Lebedevas (tel. nr. 068692086, el. paštas sergejus.lebedevas@ku.lt). 
 • Standartinių jūrinių degalų rūšies, užtikrinančios degalų sąnaudų sumažėjimą,  parinkimas eksploatuojamai  laivo jėgainei. Habil. dr. Prof. Sergejus Lebedevas (tel. nr. 068692086, el. paštas sergejus.lebedevas@ku.lt). 
 • Naujų laivų koncepcijų kūrimas. Doc. dr. Vasilij Dačkov (tel. nr. 060941478, el. paštas vasilij.djackov@ku.lt, vasilijd@balticum-tv.lt
 • Povandeninių ir viršvandeninių autonominių įrenginių kūrimas ir prototipavimas. Doc. dr. Vasilij Dačkov (tel. nr. 060941478, el. paštas vasilij.djackov@ku.lt, vasilijd@balticum-tv.lt). 
 • Netipinių jūrų ūkio objektų projektavimo metodikų kūrimas. Doc. dr. Vasilij Dačkov (tel. nr. 060941478, el. paštas vasilij.djackov@ku.lt, vasilijd@balticum-tv.lt).
 • Gamybos įmonių energetinio efektyvumo tyrimai. Doc. dr. Audrius Senulis (tel. nr. 061483468, el. paštas audrius.senulis@ku.lt).  
 • Aplinkai draugiškų konstrukcinių ir kompozitinių medžiagų  kūrimas ir tyrimai. Prof. dr. Jolanta Janutėnienė (tel. nr. 068656087, el. paštas jolanta.januteniene@ku.lt).   
 • Gaminių, taikant adityvios gamybos  technologijas, tyrimai. Doc. dr. Marius Vasylius (tel. nr. 067005690, el. paštas marius.vasylius@ku.lt).  
 • Energetiškai efektyvių sistemų ir energijos keitiklių  kūrimas ir tyrimai. Doc. dr. A. Senulis (tel. nr. 061483468, el. paštas audrius.senulis@ku.lt).
 • Žiedinės ekonomikos principais pagrįstų,  aplinkai palankių,  sprendimų diegimas įmonėse. Prof. Dr. A. Žukauskaitė (tel. nr. 068811622, el. paštas audrone.zukauskaite@ku.lt).  
 • Energijos ir kuro gamyba naudojant biomasę ar atliekas, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas. Prof. Dr. A. Žukauskaitė (tel. nr. 068811622, el. paštas audrone.zukauskaite@ku.lt).  

JŪROS TYRIMŲ INSTITUTO LABORATORIJŲ PASLAUGOS

 • Pramoninių įrenginių techninės būklės įvertinimas, diagnostiniai tyrimai ir mokymai (dr. Pranas Mažeika)
 • Vandens kokybės nustatymas pagal makrozoobentoso (LUMI, UMI, DUFI ir kt.) indeksus (dr. Tomas Ruginis)
 • Vandens telkinio žuvų mitybinės bazės tyrimai (dr. Tomas Ruginis) (dr. Tomas Ruginis)
 • Vandentiekio sistemoje gyvenančių  makrobestuburių diagnostika ir šalinimas (dr. Tomas Ruginis)
 • Vandens bestuburių rūšinės įvairovės tyrimai (dr. Tomas Ruginis)
 • Vandens telkinio vėžių išteklių  tyrimai (dr. Tomas Ruginis)
 • Nusėdančių suspenduotų kietųjų dalelių kiekių, sudėties ir šaltinių tyrimai (dr. Paulius Rapalis)
 • Vandens kokybės nustatymas pagal makrofitų/makrofitobentoso rodiklius (dr. Martynas Bučas)
 • Rifų monitoringas (dr. Martynas Bučas, dr. Andrius Šiaulys, dr. Aleksej Šaškov, dr. Darius Daunys)
 • Palydovinių duomenų apdorojimas ir aplinkos parametrų erdvinių duomenų parengimas ir analizė: (chlorofilas-a, skendinčios medžiagos, organinės medžiagos, augalija, potvyniai, temperatūra, naftos išsiliejimai ir kt. pagal poreikį) (dr. Diana Vaičiūtė, dr. Martynas Bučas, dr. Toma Dabulevičienė, Jonas Gintauskas)
   

Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijoje atliekami taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratoriniai tyrimai, matavimai ir ėminių ėmimas laboratoriniams tyrimams atlikti:
 

 • Paviršinio vandens, jūros vandens, nuotekų tyrimai: PH, savitasis elektrinis laidis, skendinčios (suspenduotos) medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas, biocheminis deguonies suvartojimas, amonis, nitritras, nitratas, fosfatas, silikatai, fluoridas, chloridas, bromidas, sulfatas, di-n-oktilftalatas, bis(2-etilheksil)ftalatas, benzilbutilftalatas, dietilftalatas, dibutilftalatas, diizobutilftalatas, dimetilftalatas, dietilftalatas, dibutilftalatas, diizobutilftalatas, bis(2-etilheksil)adipatas, bisfenolis A, 4-n-oktilfenolis, 4-tert-oktilfenolis, 4-nonilfenolis, 4-n-nonilfenolis, 4-n-nonilfenolio monoetoksilatas.
 • Paviršinio vandens, jūros vandens tyrimai: ištirpęs deguonis, alavas, arsenas, berilis, kadmis, telūras, varis.
 • Paviršinio vandens, jūros vandens, nuotekų, dugno nuosėdų, dirvožemio tyrimai: ėminių ėmimas.


Kreiptis:
Tel. +370 46 39 88 46
El. paštu info@apc.ku.lt.

SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETO PASLAUGOS

 • Lietuvių kalbos mokymas negimtakalbiams (Lituanistikos ir užsienio kalbų centras)
 • Užsienio kalbų kursai / neformaliosios studijos (Lituanistikos ir užsienio kalbų centras)
 • Kalbos ekspertavimas (Lituanistikos ir užsienio kalbų centras)
 • Lituanistinės studijos mokytojams (Lituanistikos ir užsienio kalbų centras, dr. Kristina Blockytė-Naujokė)
 • Kalbų mokėjimo lygio nustatymas (Lituanistikos ir užsienio kalbų centras)
 • Paskaitų / seminarų švietimo tema teikimas (Pedagogikos katedra)
 • Švietimo tyrimų vykdymas (Pedagogikos katedra)
 • Konsultacijos ugdymo klausimais (Pedagogikos katedra)
 • Ekspertinis švietimo temų / problemų vertinimas (Pedagogikos katedra)
 • Darnaus judumo planų ruošimas savivaldybėms pagal CIVITAS metodiką (Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras, dr. Eduardas Spiriajevas)
 • Verslo plėtros galimybių studijų ruošimas naudojant geografinės informacijos sistemas (Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras, dr. Eduardas Spiriajevas)
 • Turizmo plėtros studijų ir planų ruošimas (Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras, Eduardas Spiriajevas)
 • Teritorino bendradarbiavimo projektų paraiškų ruošimas kultūros ir socialinėmis tematikomis (Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras, Eduardas Spiriajevas)
 • Tematinių skaitmenizuotų turizmo maršrutų ruošimas (Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras, Eduardas Spiriajevas)
 • Pokyčių valdymas įmonėse pasibaigus COVID19 pandemijai (Vadybos katedra, dr. Ligita Šimanskienė)
 • Darnaus susisiekimo regione plėtra (Vadybos katedra, dr. Ligita Šimanskienė)
 • Paslaugos kliento patirties analizė ir strategija (Vadybos katedra, dr. Rimantas Stašys)
 • Mokymai, seminarai organizacijų valdymo klausimais (Vadybos katedra, dr. Ligita Šimanskienė)
 • Darnaus vystymosi tikslų bei socialinės atsakomybės nustatymas, tyrimai, rekomendacijos organizacijoms (Vadybos katedra, dr. Ligita Šimanskienė)
 • Organizacinės kultūros, personalo valdymo tyrimai, rekomendacijos (Vadybos katedra, dr. Ligita Šimanskienė)