BDAR
Privatumo politika

Erasmus

Kas yra ERASMUS+?

 

Erasmus+  vizija, kad investicijos į švietimą ir mokymą yra raktas, padėsiantis padidinti žmonių potencialą nepaisant jų amžiaus ar kilmės. Jos tikslas – padėti  tobulėti  kiekvienam asmeniškai, įgyti naujų įgūdžių ir didinti įsidarbinimo galimybes.

Kodėl ERASMUS+?

  • draugai iš įvairiausių pasaulio kampelių;

  • nepakartojamos kelionės bei kitų kultūrų pažinimas;

  • užsienio kalbos tobulinimas;

  • gyvenimo mokykla.

 

Stipendijų dydžiai

Šalys Studijoms Eur./mėn. Praktikai Eur./mėn
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija
Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė
600 750
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija
Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas
600 750
Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija 540 690

Kaip tapti Erasmus+ studentu?

Erasmus+ atranka vyksta 2 kartus per metus, paskelbus atranką paraiškos iki nustatyto termino teikiamos per Mobility Online sistemą, studijoms, praktikai ir trumpalaikiam mobilumui.

Teikiant paraiškas prašoma įkelti šiuos dokumentus

  1. Viso studijų laikotarpio akademinį vidurkį (patvirtintą dekanate);

  2. Katedros vedėjo (-os) rekomendaciją;

  3. Motyvacinį laišką (adresuotą atrankos komisijai, lietuvių kalba);

  4. Anglų kalbos lygį įrodantį dokumentą (ne žemesnis nei B2)

Prieš teikiant paraišką studijoms, prašome apsilankyti pasirinkto universiteto internetinėje svetainėje ir pasidomėti, ar jūsų studijų programa atitinka to universiteto siūlomus dalykus bei nepraėjo paraiškos pateikimo į užsienio instituciją laikas.

Prieš teikiant paraišką praktikai būtina turėti konkrečią praktikos vietą užsienyje.

Apie atrankos rezultatus studentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Išsamesnės informacijos teirautis Studijų tarnyboje, tel. 39 89 52 arba paštu ingrida.rukavice@ku.lt

Erasmus+ studijų ir praktikos sąlygos

Studijuoti galima vykti tik į tas institucijas, su kuriomis siunčiančioji institucija yra pasirašiusi mainų sutartis.

Studijų ir praktikos laikotarpis partnerinėje institucijoje tęsiasi nuo 2 iki 12 mėnesių.

Studijų laikotarpis užsienyje užskaitomas kaip sudedamoji studijų siunčiančiajame universitete dalis.

Visi studento iš priimančios institucijos parsivežti kreditai ir įvertinimai gauna visišką akademinį pripažinimą siunčiančiame universitete.

Studentas priimančiam universitetui neturi mokėti jokių universiteto mokesčių (mokymo, registracijos, egzaminų, naudojimosi bibliotekomis, laboratorijomis). Išskyrus kai kuriuos smulkius mokesčius, pavyzdžiui, draudimas, studentų sąjungos mokestis, naudojimasis kopijavimo, spausdinimo paslaugomis ir panašiai. Šių mokesčių dydžiai neturėtų skirtis nuo vietiniams studentams taikomų dydžių.

Erasmus+ studentams nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų išmokėjimas.

Mažiau galimybių turintiems studentams gali būti skiriamas papildomas finansavimas. Dėl informacijos kreiptis  ingrida.rukavice@ku.lt.

Trumpalaikis mobilumas ir jo finansavimas

Trumpalaikis mobilumas turi trukti nuo 5 iki 30 dienų;

Studentas turi parsivežti ne mažiau 3 ECTS kreditų;

Virtuali dalis yra privaloma;

Teikiant paraišką būtina pagrįsti kodėl nėra galimybės dalyvauti ilgalaikiame mobilume;

Doktorantams virtuali dalis bei gauti kreditai yra rekomenduojami;

Mažiau galimybių turintys studentai gali gauti fiksuotą išmoką kelionės išlaidoms.

Fizinio mobilumo veiklos trukmė Suma (bet kuri ES valstybė narė, Programos asocijuotoji trečioji valstybė arba trečioji valstybė, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė)
Iki 14-tos veiklos dienos  70 EUR per dieną 
Nuo 15-tos iki 30-tos veiklos dienos  50 EUR per dieną 

 

Mobilumo gidas

Keliaujant savo tikslo link visuomet svarbu turėti patikimą palydovą, patarėją. Būtent toks ir yra mobilumo gidas. Tai interaktyvioji, gausi informacijos, patarimų, testų ir žaidimų priemonė – būtent ji padės jums sėkmingai įgyvendinti keliones mokymosi, praktikos ar stažuotės tikslais.

www.mobilumogidas.lt


Bendradarbiavimo sutartys

Mažiau galimybių turinčių asmenų mobilumo tvarka