BDAR
Privatumo politika

Mokslo žurnalai

Klaipėdos universitetas savo veiklos 30-metį pasitinka su reikšmingais mokslo pasiekimais, atvėręs inovacijų erdves. Klaipėdos universitete puoselėjamos ilgametės visų pagrindinių mokslo sričių ‒ gamtos, medicinos ir sveikatos, technologijos, socialinių ir humanitarinių bei meno tyrimų tradicijos.

Klaipėdos universiteto mokslininkai iš viso per 30 Universiteto veiklos metus paskelbė virš 10000 mokslo publikacijų; iš jų didžiąją dalį (9675 vnt.) sudaro straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo periodiniuose leidiniuose. KU mokslininkų fundamentalų įdirbį nurodo paskelbtos 294 monografijos ir vadovėliai. KU mokslininkai paskelbė daugiau nei 700 straipsnių, indeksuotų aukščiausio lygio mokslometrijos duomenų bazėse tokiuose kaip CA WoS, Scopus.

KU mokslininkai aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio mokslinėse konferencijose ir paskelbė 2594 straipsnius įvairiuose konferencijų moksliniuose  leidiniuose.

Taip pat kasmet KU mokslininkai vykdo apie 40 tarptautinių ir 20 nacionalinių projektų, atlieka apie 40 mokslinių taikomųjų tyrimų pagal sutartis su ūkio subjektais, organizuoja apie 30 mokslo  renginių (respublikinės ir tarptautinės konferencijos, seminarai, konkursai).