BDAR
Privatumo politika

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šia privatumo politika informuojame Jus apie tai, kaip Universitetas tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Universitetui. Taip pat Universitetas užtikrina Jus, kad Jūsų asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Universitetas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje privatumo politikoje aprašytas taisykles. Apie atliktus pakeitimus informuosime Jus šioje Universiteto svetainėje paskelbdami atnaujintą privatumo politikos redakciją.

Įstaiga – VšĮ „Klaipėdos universitetas“ (toliau – Universitetas), juridinio asmens kodas 211951150;

Internetinė svetainė – www.ku.lt.

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ (BDAR);

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas

Asmens duomenų tvarkymo principai

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:

 • asmens duomenys privalo būti tvarkomi tik tokiu būdu ir priemonėmis, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Asmens duomenys privalo būti apsaugoti nuo neteisėto jų tvarkymo, taip pat nuo tvarkymo be tam duoto sutikimo. Visa tai turi būtų įgyvendinta pasitelkiant tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios leistų užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą, įskaitant ir jų apsaugą nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
 • asmens duomenys laikomi tik tokį laikotarpį, kokį būtina, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais šie duomenis buvo renkami. Išimtinais atvejais, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, duomenys galėtų būti saugomi ilgesnį laikotarpį;
 • asmens duomenys turi būti tikslūs bei, esant netikslumams, atnaujinami. Turi būti imtasi pagrįstų priemonių, techninių ar organizacinių, kad netikslūs duomenys visuomet būtų patikslinami arba ištrinami;
 • asmens duomenų turi būti renkama tik tokia apimtimi, kokia yra būtina, kad būti pasiekti nusimatyti tikslai;
 • asmens duomenys turi būti renkami tik teisėtais, aiškiais ir apibrėžtais tikslais;
 • asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu turi būti tvarkomi tik sąžiningu, teisėtu ir skaidriu būdu.

Duomenų rinkimas ir naudojimas

Universiteto tinklapiuose yra renkami, saugomi ir naudojami žemiau nurodytų rūšių duomenys:

 • Jūsų kompiuterio duomenys, duomenys apie Jūsų apsilankymus šioje interneto svetainėje bei naudojimąsi šia interneto svetaine (Jūsų IP adresas, geografinė vieta, naršyklės tipas, vieta, iš kur buvote nukreiptas, Jūsų lankymosi trukmė ir puslapių peržiūros skaičius);
 • visi duomenys, kuriuos Jūs suteikiate Universitetui, užpildydami įvairias Universiteto tinklapiuose pateiktas duomenų surinkimo formas, rašydami pranešimus el. paštu ir/arba naujienlaiškius;
 • bet kokius kitus duomenis, kuriuos Jūs savo pasirinkimu siunčiate Universitetui.

Asmenins duomenys, pateikti Universiteto tinklalapiuose, bus naudojami žemiau šiems tikslams:

 • Universiteto naujienlaiškių siuntimui (turint Jūsų sutikimą);
 • Universiteto tinklalapių priderinimo naršytojų asmeniniams poreikiams;
 • statistinės informacijos apie Universiteto tinklapių lankytojų kiekius suteikimas trečiosioms šalims suteikti (be asmeninės informacijos).

Slapukų naudojimas

Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kuri yra išsaugoma Jūsų kompiuteryje, kai apsilankote Universiteto internetinėje svetainėje. Slapukai leidžia prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis internetinės svetainės funkcijomis. Taip pat slapukai leidžia rinkti bendrą statistinę informaciją apie Jus bei pateikti individualizuotas reklamas, atsižvelgiant į Jūsų naršymo įpročius.

Siekiant, kad Jūs geriau suprastumėte kokius slapukus Universitetas renka, taip pat kokia yra kiekvieno iš šių slapukų paskirtis, kategorija ir galiojimo terminas, žemiau pateikiame slapukų aprašymą bei lentelę su faktiškai mūsų naudojamais slapukais.

Pagal kategoriją slapukai skirstomi į šias grupes:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini, kad internetinė svetainė veiktų tinkamai.
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurių paskirtis yra pakartotinai besinaudojančio svetainės naudotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti internetinėje svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus.
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami internetinės svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
 • Reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Pagal talpinimo trukmę slapukai skirstomi į šias grupes:

 • Seanso – tai laikini slapukai, egzistuojantys tik tol, kol esate prisijungę prie internetinės svetainės. Seanso slapukai leidžia internetinei svetainei įsiminti, kokias nuostatas buvote pasirinkę, kai lankėtės ankstesniame puslapyje, todėl perėjus į kitą puslapį Jums nebereikės iš naujo įvesti šios informacijos.
 • Ilgalaikiai – tai slapukai, liekantys jūsų įrenginyje po to, kai apsilankote Universiteto internetinėje svetainėje. Kai grįšite į Universiteto internetinę svetainę, šie slapukai padės atpažinti Jus kaip unikalųjį lankytoją.

Mes renkame šiuos slapukus:

Nr.

Slapuko pavadinimas

Kategorija

Tikslas

Saugojimo trukmė

1.

PHPSESSID

Būtinasis

Išlaiko vartotojo sesijos duomenis visose puslapio užklausose.

Seanso

2.

test_cookie

Būtinasis

Naudojamas patikrinti, ar vartotojo naršyklė palaiko slapukų naudojimą.

1 diena

3.

TiPMix

Būtinasis

Registruoja, kuris klasterinis serveris aptarnauja lankytoją. Naudojama srautui reguliuoti siekiant optimizuoti vartotojų pasitenkinimą.

1 diena

4.

x-ms-routing –

name

Būtinasis

Registruoja, kuris klasterinis serveris aptarnauja lankytoją. Naudojama srautui reguliuoti siekiant optimizuoti vartotojų pasitenkinimą.

1 diena

5.

qtrans_front_

language

Funkcinis

Nustato vartotojo pageidaujamą kalbą. Leidžia interneto svetainei nustatyti reikiamą kalbą lankytojui grįžus.

1 metai

6.

_ga

Statistinis

Sukuria unikalų ID, kuris yra

naudojamas statistiniams duomenims

apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine, sugeneruoti.

2 metai

7.

_gat

Statistinis

„Google Analytics“ jį naudoja užklausų dažniui sumažinti

1 diena

8.

_gid

Statistinis

Sukuria unikalų ID, kuris yra

naudojamas statistiniams duomenims

apie tai, kaip lankytojas naudojasi interneto svetaine, sugeneruoti.

1 diena

9.

_fb_chat_plugin

Reklaminis

Naudojamas sekti vartotojo sąveikavimą su interneto svetainės Facebook

pokalbių programėlės valdikliu.

Nuolatinis

10.

_cX_atfr

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse.

Ši informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

Nuolatinis

11.

_cX_expires

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

Nuolatinis

12.

_cX_G

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

Nuolatinis

13.

_cX_P

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą interneto svetainėje.

Nuolatinis

14.

_cX_S

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

Seanso

15.

_gcl_au

Reklaminis

Naudojamas „Google AdSense“ eksperimentuoti su reklamos

efektyvumu interneto svetainėse

naudojant jų serverius.

3 mėnesiai

16.

ads/ga-audiences

Reklaminis

Naudojamas „Google AdWords“, kad iš naujo sudomintų lankytojus, kurie gali tapti pirkėjais remiantis lankytoju

elgesiu internete keliose interneto svetainėse.

Seanso

17.

cX_cint_set

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

6 dienos

18.

cX_cint_set

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

Nuolatinis

19.

cX_G

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

1 metai

20.

cX_lastP1Time

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

Nuolatinis

21.

cX_lst

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą interneto svetainėje.

Nuolatinis

22.

cX_P

Reklaminis

Sukuria unikalų ID, identifikuojantį prietaisą, kuriuo naudojasi sugrįžtantis vartotojas. Šis ID yra panaudojamas kuriant į vartotoją nukreiptą reklamą.

1 metai

23.

cX_S

Reklaminis

Sukuria unikalų ID, identifikuojantį prietaisą, kuriuo naudojasi sugrįžtantis vartotojas. Šis ID yra panaudojamas kuriant į vartotoją nukreiptą reklamą.

Seanso

24.

cX_T

Reklaminis

Sukuria unikalų ID, identifikuojantį prietaisą, kuriuo naudojasi sugrįžtantis vartotojas. Šis ID yra panaudojamas kuriant į vartotoją nukreiptą reklamą.

1 diena

25.

cX_T

Reklaminis

Sukuria unikalų ID, identifikuojantį prietaisą, kuriuo naudojasi sugrįžtantis vartotojas. Šis ID yra panaudojamas kuriant į vartotoją nukreiptą reklamą.

1 diena

26.

gckp

Reklaminis

Sukuria unikalų ID, identifikuojantį prietaisą, kuriuo naudojasi sugrįžtantis vartotojas. Šis ID yra panaudojamas kuriant į vartotoją nukreiptą reklamą.

1 metai

27.

IDE

Reklaminis

Naudojamas „Google DoubleClick“,

kad registruotų ir praneštų apie interneto svetainės vartotojo veiksmus peržiūrėjus ar spustelėjus vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekiant įvertinti skelbimo efektyvumą ir pateikti į vartotoją orientuotą reklamą.

1 metai

28.

pagead/1p-user-

list/#

Reklaminis

Seka, ar vartotojas susidomėjo

konkrečiais produktais ar įvykiais

keliose interneto svetainėse, ir nustato, kaip naudotojas naršo tarp interneto svetainių. Tai naudojama reklamos efektyvumui įvertinti ir palengvina apmokėjimus už nukreipimą tarp

interneto svetainių.

Seanso

29.

Repo/rep/gif

Reklaminis

Renka duomenis apie vartotojo elgesį keliose interneto svetainėse. Ši

informacija panaudojama siekiant optimizuoti reklamos tinkamumą

interneto svetainėje.

Seanso

Papildomai užsimename, jog visuomet savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų Universiteto svetainės dalių ar funkcijų.

Informaciją apie tai, kaip Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir nebepriimti slapukų, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Asmens duomenų teikimo tretiesiems asmenims tvarka

Jūsų duomenis Universitetas gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Universitetas pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Jūsų duomenys taip pat yra perduodami socialinių tinklų valdytojams, kurie juos tvarko vadovaudamiesi savo privatumo politikomis.

Jūsų duomenys gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos institucijoms, taip pat auditoriams, teismams, antstoliams, pagal pareikalavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat, esant poreikiui ir turint teisėtą interesą, Jūsų duomenis Universitetas gali perduoti ir kitiems tretiesiems asmenims, įskaitant ir duomenų perdavimą už Europos Sąjungos ribų. Tokiais duomenų perdavimo atvejais Universitetas įsipareigoja įgyvendinti BDAR 44-49 straipsniuose nustatytas prievoles.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite teisę:

 • žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
 • į asmens duomenų perkeliamumą;
 • nesutikti, kad Jūsų atžvilgiu būtų priimtas sprendimas remiantis tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą.

Prašymas Universitetui turi būti teikiamas raštu šios privatumo politikos skiltyje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktais. Į šį prašymą Universitetas įsipareigoja atsakyti per 20 kalendorinių dienų nuo gauto prašymo dienos. Nustatytas terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

Papildomai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad BDAR prie tam tikrų teisių įgyvendinimo yra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais šios Jūsų teisės neįgyvendinamos arba nustatytos sąlygos, kurias turi atitikti duomenų tvarkymas, kad tam tikra teisė būtų įgyvendinta.

Jums nesutinkant su mūsų pateiktu atsakymu, Jūs turite teisę dėl to teikti skundą kompetentingai valstybės institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar teismui.

Kontaktinė informacija

 

Turėdami klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Universiteto duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūnas
Marius Kadelskas
Tel. +370 626 62012, el. p.: sauguspasirinkimas@gmail.com