BDAR
Privatumo politika

Garbės statuso nariai

Garbės daktarai

Vytautas Kavolis

JAV, filosofas profesorius (1995)

Vilius Pėteraitis

Kanada, Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas (1995)

Alfredas Vėlius

JAV, Biblijos į lietuvių kalbą vertėjas (1995)

Stasys Antanas Bačkis

Lietuvos diplomatas, politikas, mokslininkas, visuomenės veikėjas (1996)

Alfonsas Žalys

Klaipėdos universiteto kūrimo iniciatorius (1996)

Vytautas Landsbergis

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas, profesorius (1997)

Antanas Vaičius

Telšių vyskupas (1997)

John W. Hiden

Didžioji Britanija, Bradfordo universiteto Baltijos studijų skyriaus vadovas, profesorius (1997)

Algis Mickūnas

JAV, „Santaros – Šviesos“ veikėjas, profesorius (2000)

Bronislovas Lubys

KLASCO prezidentas (2000)

Keijo Virtanen

 Suomija, Turku universiteto rektorius, profesorius (2000)

Guido Michelini

Italija, Parmos universiteto profesorius (2000)

Valentinas Šernas

JAV, Rutgersso universiteto profesorius (2000)

Valdas Adamkus

Lietuvos Respublikos prezidentas (2008)

Johhen D. Range

Vokietija, Greifsvaldo universiteto profesorius (2010)

Andrey Klemeshev

Rusija, Kanto universiteto rektorius, profesorius (2010)

Valdis Zatlers

Latvijos Respublikos prezidentas (2011)

Adam Michnik

Lenkijos visuomenės veikėjas, žurnalistas, eseistas ir politikos publicistas (2012)

Tomas Venclova

Lietuvos publicistas, eseistas, poetas, vertėjas (2012)

Viktoras Vytautas Klemas

JAV, Delavaro universiteto profesorius – emeritas (2013)

Vytautas Jakelaitis

Lietuvos kultūros, meno ir visuomenės veikėjas (2013)

Kyösti Urponen

Suomija, Laplandijos universiteto profesorius emeritas (2015)

Helena Leino-Kilpi

Suomija, Turku universiteto profesorė (2016)

Tarmo Soomere

Estija, TelTech universiteto profesorius (2018)

Ingė Lukšaitė

Lietuva, kultūros istorikė (2020)

Dr. Vytautas Čepas

Lietuva, psichologas, Lietuvos ir Klaipėdos miesto politikos bei visuomenės veikėjas (2020)

Prof. dr. Vladas Algirdas Bumelis 

Lietuva, mokslininkas, biotechnologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys ir verslininkas. (2023)

Afilijuoti profesoriai

Bela H. Buck

Vokietija. Gerai žinomas jūrų biologas ir akvakultūros ekspertas. Pasižymi nuopelnais plėtojant jūrinių inovacijų ekosistemą Klaipėdoje. Prisidėjo reikšmingu indėliu plėtojant Akvakultūros kompetencijų centrą bei eksperimentinę bazę.

Thomas Lekscha

Vokietija. Nuo 2014 m. yra Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų ir Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetų vizituojantis dėstytojas, dalyvauja Erasmus+ mainų programoje; prisideda prie studijų proceso ir mokslinių tyrimų plėtros.

Volkeris Wittpahlas

Vokietija. Daug metų atstovauja KU Vokietijoje ir teikia įvairiapusę paramą. Dalinasi patirtimi inovatyvių technologijų perdavimo, energijos panaudojimo efektyvumo, mobiliųjų baterijų, alternatyviosios energetikos, autonominių robotizuotų sistemų bei duomenų saugumo klausimais.

Jonathan Daniel de Courcey Edward Minchin

Airija. Svariu indėliu prisidėjo plėtojant jūros mokslus KU bei stiprinant Universiteto mokslinį potencialą tarptautinėje erdvėje.

Prof. habil. dr. Julius Ramanauskas

Mokslinių darbų ir projektų koordinatorius/vykdytojas, monografijų autorius ir bendraautorius, parašė įvairių metodinio pobūdžio leidinių ir studijų bei mokymo programų, paskelbė 357 mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio žurnaluose, 146 mokslo populiarinimo straipsnius, dėsto antros pakopos studentams, organizavo ir vedė kursus bei seminarus.

Prof. habil. dr. Ona Tijūnėlienė

Edukologijos katedros profesorė, monografijų autorė, mokslo istorijos ir mokslo populiarinimo knygų autorė. Parengė kelias metodines knygas, gausybę mokslinių ir švietėjiškų straipsnių ne tik Lietuvos, bet ir užsienio leidiniuose. Edukologijos krypties doktorantūros komiteto narė, parengė šešis mokslo daktarus. Ir šiandien aktyviai dalyvauja Universiteto gyvenime – konsultuoja kolegas, rengia ir skelbia mokslines publikacijas. 

Prof. Ipolitas Židonis

Mokslinių publikacijų, monografijų autorius. Prisidėjo plečiant Statybos inžinerijos katedros veiklą.

Prof. dr. Petras Bielskis

Gyvenimą paskyrė pedagoginei ir mokslinei veiklai. Dėstytojas, buvęs Klaipėdos universiteto Teatro pedagogikos katedros vedėjas, Teatrologijos magistrantūros programos steigėjas ir ilgametis jos vadovas. Už savo darbus gavęs tokius apdovanojimus kaip: „Aukso paukštė“, M. Valančiaus atminimo medalis, LT Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo tiesą ir tikėk“. Yra pelnęs Laukuvos Garbės piliečio vardą. Savo veikla nuolat garsina Klaipėdos universitetą.

Doc. dr. Vacys Vaivada

Tris dešimtmečius kuravo skaitmeninio Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos tiriamojo archyvo kūrimą, už tai Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos apdovanotas garbės ženklu. Greta to visą laiką dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą, iš viso vadovavo 75 KU apgintiems bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams ir 2 daktaro disertacijoms. Daug dėmesio skyrė mokslo populiarinimui. 2009 m. buvo išrinktas Garbės klaipėdiečiu. 

 

Profesoriai emeritai

Prof. habil. dr. Vytautas Smailys

Prof. Elvyra Acienė

Prof. habil. dr. Teodoras Bumblauskis

Prof. Kazys Kšanas

Prof. dr. Daiva Kšanienė

Pof. dr. Rūta Marija Andrikienė

Rektorius emeritas prof. habil. dr. Vladas Žulkus