BDAR
Privatumo politika

KU darbuotojams aktuali informacija

Su kvalifikacija susiję dokumentai:

Publikacijų registravimo tvarka

Parengtos ir paskelbtos mokslinės publikacijos gali būti registruojamos Mokslo ir inovacijų skyriuje. Registruojant mokslines publikacijas Mokslo ir inovacijų skyriuje, reikalingi:
1. Leidinio viršelis;
2. Redakcinės kolegijos puslapis;
3. Turinys;
4. Straipsnio kopija;
5. Publikacijos registravimo lapelis*.

*Būtina nurodyti mokslo kryptį ir publikacijos rūšį.

Jei leidinys turi internetinę prieigą, tuomet užtenka atsiųsti nuorodą į straipsnį ir užpildytą publikacijos registravimo lapelį el. paštu: agne.nosaviciute@ku.lt.

Mokslo sričių ir krypčių klasifikatorius

Gamtos mokslai
N 000    
Technologijos mokslai
T 000    
Medicinos ir sveikatos mokslai
M 000    
Žemės ūkio mokslai
A 000    
Socialiniai mokslai
S 000    
Humanitariniai mokslai
H 000
N 001    Matematika T 001    Elektros ir elektronikos inžinerija M 001    Medicina A 001    Agronomija S 001    Teisė H 001    Filosofija
N 002    Fizika T 002    Statybos inžinerija M 002    Odontologija A 002    Veterinarija S 002    Politikos mokslai H 002    Teologija
N 003    Chemija T 003    Transporto inžinerija M 003    Farmacija A 003    Gyvūnų mokslai S 003    Vadyba H 003    Menotyra
N 004    Biochemija T 004    Aplinkos inžinerija M 004    Visuomenės sveikata A 004    Miškotyra S 004    Ekonomika H 004    Filologija
N 005    Geologija T 005    Chemijos inžinerija M 005    Slauga   S 005    Sociologija H 005    Istorija
N 006    Fizinė geografija T 006    Energetika ir termoinžinerija     S 006    Psichologija H 006    Etnologija
N 007    Paleontologija T 007    Informatikos inžinerija     S 007    Edukologija  
N 008    Astronomija T 008    Medžiagų inžinerija     S 008    Komunikacija ir informacija  
N 009    Informatika T 009    Mechanikos inžinerija        
N 010    Biologija T 010    Matavimų inžinerija        
N 011    Biofizika          
N 012    Ekologija ir aplinkotyra          
N 013    Botanika          
N 014    Zoologija          

Projektinės veiklos registracija

Remiantis Senato 2020 birželio 18 d. nutarimu (Nr. 11-71) dėl Klaipėdos universiteto projektų registracijos ir stebėsenos tvarko aprašo ir 2020 liepos 3 d. Rektoriaus įsakymu (Nr. 1-148) naujų projektų ir sutarčių su ūkio subjektais (kurioms numatomas avansavimas arba kofinansavimas) paraiškų registracija nuo 2020 rugsėjo 1 dienos universitete vykdoma per projektų valdymo platformą ePOVAS (http://apc.ku.lt/epovas).

Dėl prisijungimo duomenų suteikimo prie ePOVAS, projekto paraišką universitete registruojantis asmuo turi kreiptis į Strateginio plėtros ir ekonomikos skyriaus projektų valdymo ir apskaitos vyresniąją specialistę J. Beinoriūtę  el.paštu: jurate.beinoriute@ku.lt, nurodydamas savo vardą, pavardę, darbo el. paštą, padalinį. Prisijungimo duomenys bus atsiųsti į nurodytą elektroninį paštą per vieną darbo dieną.