Select Page
Mokslo ir studijų skatinimo fondo parama

paramos prioritetai, rėmimo sąlygos ir vertinimo kriterijai 2020 metams

Paraiškų teikimas

Mokslinių straipsnių publikavimas atviros prieigos leidiniuose

Didinti mokslo rezultatų prieinamumą ir publikavimo greitį.

Monografijų rengimas ir publikavimas

Skatinti mokslo rezultatų sklaidą aukšto lygio tarptautinių leidyklų monografijose.

Mokslo projektų paraiškų rengimas

Intensyvinti mokslo projektines veiklas kompensuojant patirtas paraiškų rengimo išlaidas.

Dvigubo laipsnio studijų programos rengimas

Didinti studijų kokybę, studentų skaičių ir jų judumą.

 

Studijų viešinimo priemonės ir metodai

Didinti studijų viešinimo kokybę diegiant originalias priemones ir metodus.

 

Studentų inicijuoti inovatyvūs kūrybiniai projektai

Skatinti kūrybiškus ir regionui svarbius tarpdalykinius studentų projektus.