BDAR
Privatumo politika

Mokslo renginiai

Mokslo renginiai

Ginamos disertacijos

2024-05-10 Ginama Jurgitos Viršilienės istorijos ir archeologijos mokslo krypties daktaro disertacija

Kvietimai teikti projektų paraiškas

Artimiausiu metu įvykių nėra.

Konkursai

Artimiausiu metu įvykių nėra.

Informaciniai renginiai

Artimiausiu metu įvykių nėra.

Moksliniai renginiai

Artimiausiu metu įvykių nėra.

Naujienos
Artimiausiu metu įvykių nėra.
 

KU organizuojamos konferencijos, seminarai 2024 metais

2024 m. sausis

2024-01-12

Magistrantų mokslinė konferencija "Šeima yra ne tik raginimas gyventi, bet ir gyvenimas" (Z. Bajoriūnas). Konferencija skirta paminėti išmintingą mokslininką, šeimos edukologą, familistikos žinovą, profesorių habilituotą daktarą Zenoną Bajoriūną.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedra

Pedagogikos katedros studijų programos vadovė prof. dr. Rasa Braslauskienė, tel. 0 46 398631, el. p.  rasa.braslauskiene@ku.lt
Pedagogikos katedros studijų koordinatorė Evelina Brazauskienė, tel.  0 46 398624, el. p. pk.shmf@ku.lt

2024 m. vasaris

2024-02-23

Jaunųjų mokslininkų konferencija "Gimtosios kalbos upės ir upeliai Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedra Filologijos katedros profesorius dr. Albinas Drukteinisus, tel. 0 625 93078 el. p. albinas.drukteinis@ku.lt

2024-02-22

Jaunųjų mokslininkų konferencija "Karjeros naratyvas gyvenimo kelyje" Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra lekt. Diana Saveikienė
tel. 0 670 19125, el. p. diana.saveikiene@ku.lt 

 

2024 m. kovas

2023-03-14

Jaunųjų mokslininkų konferencija „Aš keičiu pasaulį: savanorystės patirtys mokykloje"    Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra asist. Jurgita Butkutė,
tel. 0 678 17299, el. p.jurgitabutke26@gmail.com
2024-03-15   Mokslinis seminaras "Kalbos praktikos problemos" Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedra    prof. dr. Albinas Drukteinis,
tel. 0 625 93078, el. p.  albinas.drukteinis@ku.lt
2024-03-22 Nacionalinė mokslinė konferencija "Į sveiką gyvenseną Vydūno keliu"

Sveikatos mokslų fakultetas

Plėtros ir tarpautinių ryšių prodekanė Diana Saveikienė, te. 0 670 19125, el. p. diana.saveikiene@ku.lt

2024 m. balandis

2024-04-11 Nacionalinė mokslinė konferencija "Socialinės inovacijos socialinės  gerovės kontekste" Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra prof. dr. Ingrida Baranauskienė, tel. 0 675 50402, el. p. ingrida.baranauskiene@ku.lt
2024-04-12

Nacionalinė mokslinė konferencija „Mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedra     prof. dr. Ilona Klanienė,
tel. 0 615 57708, el. p.  ilona.klaniene@ku.lt
2024-04-18 Nacionalinė mokslinė konferencija "Socialinio darbo studijos mokymosi visą gyvenimą kontekste"

Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra

prof. dr. Ingrida Baranaskienė, tel. +370 610 83735, el. p. ingrida.baranauskiene@ku.lt
2024-04-19 Nacionalinė mokslinė konferencija "100 metų Lietuvos olimpiniam komitetui" Sveikatos mokslų fakulteto Sporto, rekreacijos ir turizmo katedra, Lietuvos olimpinė akademija prof. dr. Asta Šarkauskienė, el. p. asta.sarkauskiene@ku.lt

2024-04-24 – 2024-04-26

Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinės inovacijos tvariai regiono plėtrai / Social innovations for sustainable regional development“     Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas    

prof. dr. Ligita Šimanskienė,
tel. 0 46 398676, el. p. Ligita.simanskiene@ku.lt,
Loreta Petravičienė, tel.  0 46 398666,
el. p. Loreta.petraviciene@ku.lt

2024-04 Viešojo administravimo studentų konferencija Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra prof. dr. Jaroslav Dvorak, tel. 0 610 31001 , el. p. jaroslav.dvorak@ku.lt

2024 m. gegužė

2024-05-30 Jaunųjų mokslininkų konferencija „Socialinis teisingumas socialinio darbo praktikoje“    Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra     prof. dr. Ingrida Baranauskienė, tel. 0675 50402
el. p. ingrida.baranauskiene@ku.lt

2024 m. birželis

2024-06-06 -2024-06-07

Gyvūnų asistuojamos terapijos tarpatautinė mokslinė konferencija  Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra, Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centras, Talino universitetas, Klaipėdos miesto Pedagoginė, psichologinė tarnyba  Brigita Kreivinienė, el. p. brigita.kreiviniene@ku.lt

2024 m. rugsėjis

2024-09-25    Nacionalinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas sveikatos priežiūroje"

Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra katedra

doc. dr. Indrė Dirgėlienė, tel. 0 610 83735, el. p. indre.dirgeliene@ku.lt
2024 -09 Tarptautinė mokslinė konferencija "Vaikų sveikata ir reabilitacija. Šių dienų aktualijos" Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra laborantė Rita Gikarienė, tel. 0 676 58271, el. p. rita.gikariene@gmail.com

2024 m. spalis

 2024-10-04 

28th International Scientific Conference “Transport Means – 2024”. Sesija „Vandens transportas“ Kauno technologijos universitetas/ Klaipėdos universitetas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, Jūrų inžinerijos katedra doc. dr. Birutė Plačienė, 0 46 398729, birute.placiene@ku.lt
2024-10 Nacionalinė mokslinė konferencija "Įtraukusis ugdymas - geriausios ugdymosi galimybės kiekvienam vaikui" Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Tęstinių studijų centras

doc. dr. Ilona Zubrickienė, teil. 0 685 16472, el. p. ilona.zubrickiene@ku.lt

2024-10 Tarptautinė mokslinė konferencija "Kineziterapijos metodai: inovacijos ir paradigmos" Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra asist. kineziterapeutas Viktoras Simanavičius, tel. 0 687 96964, el. p. viktosim@gmail.com

2024 m. lapkritis

2024-11-14 5-oji prof. A. Seiliaus vardo nacionalinė mokslinė konferencija „Vadybos mokslo ir studijų  iššūkiai"  Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vadybos katedra  prof. dr. Ligita Šimanskienė, tel. 0 46 398676, el. p. ligita.simanskiene@ku.lt, Loreta Petravičienė, tel. 0 46 398666, el. p. loreta.petraviciene@ku.lt
2024-11-22 Tarptautinis forumas "Teisė būti sveikam ir laimingam" Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedra prof. dr. Rasa Braslauskienė, tel. 0 46 398631,  el. p. rasa.braslauskiene@ku.lt

 

2024 m. gruodis

 2024-12-02                                                                                                                     

Aš neabejingas - o Tu?                                                                                   

Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos katedra                                                                       

laborantė Rita Gikarienė, tel. 0 676 58271, el.p.  rita.gikariene@gmail.com