BDAR
Privatumo politika
Pedagoginės studijos | Profesinės studijos

Pedagogika

Programos informacija

Valstybinis kodas
6310MX009

Įgyjama kvalifikacija
Pedagogas

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1 m.

Studijų programos apimtis kreditais
60

2023–2024 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    62,12 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3727 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Priėmimo sąlygos

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP – motyvacijos vertinimas Tęstinių studijų centro priėmimo komisijoje, PB – papildomi balai.

Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją.