BDAR
Privatumo politika
Bakalauro studijos | Sportas

Laisvalaikio sportas

Programos informacija

Valstybinis kodas
6121RX004

Įgyjama kvalifikacija
Sporto bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2022–2023 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    58,73 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3524 Eur

Studijų tvarkaraštis

Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

  • Futbolas
  • Krepšinis

Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Papildoma informacija
Kartu studijuojamas pedagoginių studijų modulis.

Apie programą

Kas tai?

Laisvalaikio sporto studijų programa orientuota į pasaulyje bei Europoje aktualių problemų, tokių kaip mažas fizinis aktyvumas, nutukimas, sprendimą.

Praktinės žinios iš geriausių savo srities profesionalų

Baigę studijas absolventai turės galimybę tęsti mokslus II studijų pakopoje, sistemingai studijuojant ir analizuojant laisvalaikio sporto, sveikos gyvensenos dalykus. Norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją, galės pasirinkti metus trunkančią profesinių pedagoginių studijų programą, kuri yra skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus, suteikiančią teisę dirbti mokyklose dalyko mokytojais

Rintis verta

Atnaujinta programa – naujos perspekyvos

Laisvalaikio sportas studijų programa yra aktuali (sporto specialistų poreikis kasmet didėja) ir originali: studijų dalykai orientuoti į Pajūrio areale specifinių fizinio aktyvumo veiklų plėtotę naudojant paplūdimio ir Baltijos jūros resursus. Įgiję paplūdimio tinklinio, paplūdimio futbolo, įvairių judriųjų žaidimų, vandens sporto šakų, tarp kurių pastaruoju metu ypač populiarios sporto šakos – vandenlenčių sporto – žinių ir gebėjimų galėsite organizuoti įvairaus amžiaus žmonėms laisvalaikio fizinio aktyvumo veiklas ne tik įprastinėse erdvėse, bet ir specifiniame Pajūrio areale.
Pažymėtina tai, kad I pakopos Laisvalaikio sporto studijų krypties studijos lietuvių kalba mūsų šalyje vykdomos tik Klaipėdos universitete.

 

Alumnai kalba

Karjera

Geriausias jūsų pasirinkimas

Baigę studijas Jūs galėsite dirbti sporto ir kūno rengybos darbuotojais sporto bei sveikatingumo klubuose/centruose, vasaros mokyklose bei stovyklose, socialinėse organizacijose, valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse sporto organizacijose; vaikų ir suaugusiųjų asmeniniais treneriais; kurti bei plėtoti vaikų ir suaugusiųjų sporto ir laisvalaikio srities privatų verslą.

 

Studijos

Tave domina

Tavo kitas žingsnis pažinti KU