BDAR
Privatumo politika
Magistrantūros studijos | Socialiniai mokslai

Konsultavimo psichologija

Programos informacija

Valstybinis kodas
6211JX085

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2024–2025 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    87,77 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    5266 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Apie programą

Konsultavimo psichologija – taikomoji, orientuota į praktinę psichologo veiklą magistrantūros studijų programa. Magistrantai studijuoja konsultavimo teoriją ir praktiką, psichologinį įvertinimą konsultavime, asmenybės funkcionavimo sunkumus, grupių konsultavimą, krizių ir traumų psichologiją, karjeros konsultavimą, šeimos konsultavimą, psichologo etiką ir profesinės veiklos standartus. Svarbus programos ypatumas yra tai, kad didelę studijų dalį sudaro mokymasis asmeninio patyrimo pagrindu: dalyvavimas mokomojoje psichoterapinėje grupėje, psichologinio konsultavimo pratybos, supervizijos. Šios programos studentai turi galimybę ir yra skatinami konsultuoti KU Psichologinės pagalbos centre, jiems taip pat organizuojamos tiek individualios, tiek grupinės supervizijos. Studijų kokybę užtikrina didelę konsultavimo praktiką turinčių psichologų – praktikų dalyvavimas programoje bei puiki infrastruktūrinė bazė (atnaujintos auditorijos, konsultavimo mokymo kabinetų įranga, psichofiziologijos laboratorija, neuropsichologinių testų baterija).

Konsultavimo psichologijos magistro studijos suteikia psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir yra gera pradžia bei tvirtas pagrindas norintiems užsiimti nepriklausoma psichologo – konsultanto praktika bei siekiantiems psichoterapeuto kvalifikacijos. Programą baigę absolventai gali stoti į psichologijos doktorantūros studijas. Programos absolventų įgytos dalykinės ir bendrosios kompetencijos įgalina siekti karjeros valstybinėse ir privačiose psichologines paslaugas teikiančiose įstaigose. Absolventai užsiima savarankiška psichologo profesine veikla, specializuojasi įvairiose konsultavimo srityse, tokiose kaip šeimos, karjeros konsultavimas, pagalba patiriantiems krizes ir traumas ir kt.

Priėmimo sąlygos

Priimami asmenys, turintys

psichologijos studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

1 balas pridedamas ne mažiau kaip 350 val. savanoriavusiems ir teikusiems emocinę paramą telefonu ir / arba internetu emocinės paramos tarnybose.

1 balas pridedamas už darbą psichologo asistentu (ne trumpiau kaip 9 mėnesius ir ne mažiau kaip 0,25 etato).

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Tavo kitas žingsnis pažinti KU

Studijos

Tave domina

Priėmimo taisykles

Studijų sąrašas