BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2024 m. Gegužės 24 d.

LMT praplečia studentų vasaros mokslinės praktikos vietų skaičių

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) informuoja, kad atsižvelgdama į didžiulį studentų susidomėjimą paskelbtomis vasaros praktikos temomis, taip pat ir tomis, kurios dėl kvietimo lėšų trūkumo nebuvo finansuotos, skiria papildomą finansavimą ir praplečia praktikos vietų skaičių. Tokiu būdu bus sudarytos galimybės didesnei daliai studentų įsitraukti į praktikos veiklas ir realizuoti savo pasirinktus projektus.

 

 

Primename, kad šiuo metu vyksta studentų vasaros mokslinės praktikos konkursas, kuriame Lietuvos ir užsienio studentai yra kviečiami pretenduoti į praktikos vietas universitetuose ir mokslo institutuose. Studentai iš Lietuvos ir viso pasaulio vasaros praktikos vietas gali rinktis iš konkurso būdu atrinktų praktikos vietų, kurias siūlo Lietuvos mokslo ir studijų institucijos. Praktika vyks liepos-rugpjūčio mėn., o studentams bus suteikta 2 000 eurų stipendija (po 1 000 Eur per mėnesį). Be stipendijų LMT skirs lėšas ir praktikos vykdymui. Paraiškas galima teikti iki 2024 m.  gegužės 29 d.

Ką reikia žinoti teikiant paraiškas

Konkurse kviečiami dalyvauti pirmos, antros pakopos ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai. Studentų paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.

Studentai pagal savo studijų sritis renkasi praktikos vadovą iš atrinktų temų sąrašo ir gali pretenduoti į ne daugiau kaip 2 praktikos vietas. Vėliau praktikos vadovai rinksis ne daugiau kaip po vieną studentą pagal savo pasiūlytą praktikos temą – taip siekiama maksimaliai užtikrinti praktikos metu perteikiamų žinių ir patirties kokybę.

Užsienio studentams arba studentams, kurie vasaros praktiką vykdo Lietuvos mokslo institucijoje, esančioje kitame mieste, nei numatoma vasaros praktikos vieta, skiriamos papildomos lėšos apgyvendinimui.

Norintys dalyvauti LMT įgyvendinamame studentų vasaros praktikos konkurse iki 2024 m.  gegužės 29 d. turi pateikti gyvenimo aprašymą, pažymą apie studijų rezultatus, motyvacinį laišką ir pasirinkti ne daugiau kaip 2 dominančias temas. Paraiškos teikiamos LMT sistemoje https://projektai.lmt.lt/#login.

Atlikus praktiką LMT organizuos konferenciją, kurios metu studentai pristatys vasarą atliktos praktikos rezultatus.

Plačiau apie vasaros praktiką ir galimybę gauti jai finansavimą skaitykite čia.

Patikslintas finansuojamų temų gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslo srityse sąrašas;

Patikslintas finansuojamų temų humanitarinių, socialinių mokslų ir menų srityse sąrašas.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos