BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2024 m. Balandžio 25 d.

Europos laipsnio įtvirtinimui būtinas „stiprus koordinavimas” iš Europos Komisijos

ED-AFFICHE, lyderiaujantis aukštojo mokslo konsorciumas kelyje į Europos laipsnio įtvirtinimą, siekia gilesnio Europos Komisijos įsitraukimo skatinant bendradarbiavimą tarp pagrindinių institucijų, veikiančių Europos aukštojo švietimo erdvėje. Tokia ED-AFFICHE pozicija – tiesioginis atsakas į naujas rekomendacijas aukštojo mokslo sektoriaus modernizavimui, kurias Europos Komisija paskelbė kovo 27-ąją. Ten išdėstytas ir Europos laipsnio vystymo planas.

ED-AFFICHE yra itin stiprus konsorciumas, jungiantis net 51-ą aukštojo mokslo instituciją. Šio konsorciumo veikloje dalyvauja ir Klaipėdos Universitetas, kartu su kitais EU-CONEXUS aljanso universitetais. Bendradarbiaujant su aukštojo mokslo ministerijomis, kokybės patikros agentūromis, studentais ir darbuotojais, pastaruosius kelis metus konsorciumas prioritetą skyrė tam, kad išgrynintų Europos laipsnio viziją ir numatytų konkrečius žingsnius jos įgyvendinimui. Šia iniciatyva buvo tikimasi įveikti esamas teisines ir administracines kliūtis, užkertančias kelią išplėstiniam jungtinių tarptautinio masto studijų programų vystymui Europoje. Šiame etape konsorciumas kreipiasi į Europos Komisiją, taip tikintis stipresnio komisijos vaidmens įgyvendinant numatytus žingsnius ir dar stipriau įtvirtinant bendradarbiavimą, numatytą eksperimentiniuose ED-AFFICHE ir Europos laipsnio projektuose.

Europos Komisijos paskelbtame Europos laipsnio vystymo plane numatyta keletas veiksmų, kuriais bus remiamos Europos Sąjungos valstybės narės bei šalys, priklausančios platesnei Europos aukštojo švietimo erdvei. Į sąrašą įtrauktos tokios iniciatyvos, kaip politinė parama, kurios dėka bus vystomos aiškios gairės bei veiksmai, būtini Europos laipsnio įteisinimui tarptautiniu mastu, o taip pat - kasmetinis forumas pažangos stebėjimui bei atnaujinta Erasmus+ parama ES valstybėms narėms ir jose esančioms aukštojo mokslo įstaigoms Europos laipsnio integravimo proceso laikotarpiu. Nors šios iniciatyvos atspindi stiprų Europos Komisijos įsipareigojimą kelyje Europos laipsnio link, lieka nemažai klausimų dėl komisijos vaidmens ir paramos santykyje su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis bei eksperimentiniu būdu sukurtais iniciatyvos dalyviais, tarp kurių– ir ED-AFFICHE. Taip pat vis dar neaišku, kaip žinios ir patirtis, sukaupta tokio pobūdžio įstaigų sambūriuose, bus išsaugota ir praktiškai pritaikyta ateityje.

“Europos Komisijos pateiktas Europos laipsnio vystymo planas – tai unikali proga ES valstybėms narėms geriau suprasti tarptautinių laipsnių vystymo potencialą ir progresą šalies mastu. Priimame tai kaip sveikintiną kvietimą tęstiniam dialogui su įvairiomis valstybinėmis ir regioninėmis įstaigomis, studentais ir darbuotojais. Tikimės, kad bendradarbiavimas su Europos Komisija peržiūrint ir vertinant teisinius pokyčius, procedūras ir finansavimo mechanizmus leis dar vienu žingsniu priartėti prie Europos laipsnio įvirtinimo. EU-CONEXUS tvirtai tiki Europos laipsnio potencialu sistemingame EU-CONEXUS tarptautinių studijų programų vystyme. Tik taip galėsime geriausiai papildyti vieni kitų stipriąsias puses ir suteikti studentams dar daugiau unikalių studijų galimybių ”,- įsitikinusi Neringa Narbutienė, EU-CONEXUS koordinatorė Valensijos katalikų universitete (UCV) ir ED-AFFICHE koordinatorė.

ED-AFFICHE ir kiti konsorciumai, prisidedantys prie Europos laipsnio modelio vystymo, sukaupė esmines žinias ir įgūdžius ir apipavidalino juos kaip veiksmingus įrankius. Jais siekiama užtikrinti sklandesnį Europos laipsnio vystymą ir integraciją visoms suinteresuotoms šalims. Pilotiniams Europos laipsnio projektams artėjant prie pabaigos, ED-AFFICHE skatina Europos Komisiją pasinaudoti projekto metu įvykdytais pasiekimais kaip pagrindu tolesniam bendradarbiavimui tarp suinteresuotų įstaigų siekiant, kad Europos laipsnio vizija taptų studentų realybe visos Europos mastu.

Žingsniai tolesniame kelyje Europos laipsnio link

Europos Komisijos pateiktame Europos laipsnio vystymo plane pateikti du prieigos taškai:

  • Bendras Europos laipsnio ženklinimas;
  • Europos laipsnis kaip kvalifikacija, kurą suteikia keli universitetai iš skirtingų šalių arba tarptautinė teisiškai įvirtinta įstaiga, įsteigta tokių universitetų.

 „Vienas iš esminių Europos laipsnio tikslų yra pašalinti bendrų laipsnių steigimui kylančias kliūtis nacionaliniuose ir/ar regioniniuose teisės nuostatuose. Skirtumas tarp bendro ženklinimo ir laipsnio kaip kvalifikacijos galimai yra mažesnis, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Abu keliai reikalauja stipraus koordinavimo iš Europos Komisijos. Abu reikalauja aiškios orientacijos pritaikant nacionalinę ir/ar regioninę teisinę bazę tam, kad būtų palengvintas ženklinimo ar laipsnio suteikimas. Abu reikalauja valstybių narių sutikimo. Vis dėlto, šie panašumai galioja tik tokiu atveju, jei Europos Komisija siekia į žymėjimą pažiūrėti ambicingiau, nei tiesiog įsteigiant žymą be jokio teisinio pagrindo. Ambicingesnio kelio siekiame ir ED-AFFICHE konsorciumo vardu“,- kalbėdamas apie pasiūlytus prieigos taškus pareiškė ED-AFFICHE projekto koordinatorius Kurtas Willemsas.

Siekiant užtikrinti, kad Europos laipsnis turėtų realų poveikį, ED-AFFICHE pateikė rekomendacijas Europos Komisijai, kuriose tvirtai raginama imtis šių veiksmų:

  • Integruoti Europos laipsnį į jau esamus kokybės užtikrinimo mechanizmus, veikiančius pagal Bolonijos procesą ir Europos metodiką. Šiuo atžvilgiu iniciatyva aktyviai remtų ir stiprintų esamus karkasus, išlaikant bendromis pastangomis kuriamą sistemingumą ir procesų efektyvumą.
  • Kurti tiesiogiai su Europos laipsniu susijusius finansavimo mechanizmus, remiantis įsipareigojimu skirti Erasmus+ paramą, kuri numatyta paskelbtame vystymo plane. Šie mechanizmai turėtų teikti pirmenybę pripažinimo, įtraukumo ir aukštos kokybės programų plėtros skatinimui.
  • Įsteigti ir nuolat atnaujinti duomenų bazę, kurioje būtų stebimos teisinės kliūtys, kylančios plėtojant bendras programas ES ir Europos aukštojo švietimo erdvės mastu, kaip tai jau daroma ED-AFFICHE iniciatyva.
  • Išvystyti tvirtą strategiją, kuri atkreiptų visuomenės dėmesį į programas, kurioms bus suteikiamas Europos laipsnio ženklinimas.

ED-AFFICHE ragina Europos Komisiją pasinaudoti projekto pasiekimais kaip pagrindu plėtojant ir gilinant bendradarbiavimą tarp suinteresuotų narių: nuo aukštųjų mokyklų iki valstybių narių, kokybės užtikrinimo agentūrų ir darbdavių. Kryptingai siekiant tikslo bendromis pastangomis, Europos laipsnis taps stipriu kokybės ženklu ir realia galimybe Europos studentams.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos