LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarybos nutarimai

2019 m. gruodžio 18 d. Tarybos nutarimai

Dėl KU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos patvirtinimo
1 priedas. Pedagoginių ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas
1 Forma
2 priedas. Paramos studijoms ir mokslui veiklos kategorijos ir santykinė vertė nustatant kintamąją pareiginio atlyginimo dalį
3 priedas. Darbuotojų pastoviosios atlyginimo dalies koeficientų dydžiai
3 Forma
4 priedas. Administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka
Dėl Klaipėdos universiteto Ateities fondo steigimo
Klaipėdos universiteto 2019 m. biudžeto tikslinimas

2019 m. gruodžio 10 d. Tarybos nutarimai

Dėl 2019-02-21 Tarybos nutarimo Nr. 9N-40 pakeitimo

2019 m. spalio 21 d. Tarybos nutarimai

Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos
Dėl viešame aukcione parduodamų nekilnojamojo turto objektų kainų nustatymo
Dėl studentų savivaldos stipendijų

2019 m. birželio 25 d. Tarybos nutarimai

Dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo ir pardavimo

2019 m. birželio 5 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto administracijos struktūros pertvarkos patvirtinimo
Priedas. Klaipėdos universiteto struktūros schema
Dėl bendrabučio esančio Karklų g. 5, Klaipėda perdavimo VšĮ Lietuvos aukštajai jūreivystės mokyklai

2019 m. gegužės 6 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo (Priedas)
Dėl mokslo technologijų parko perdavimo
Dėl laivo PUTA perdavimo
Dėl SHMF struktūrinio pertvarkymo

2019 m. balandžio 2 d. Tarybos nutarimai

Dėl patikslintos KU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo

2019 m. kovo 4 d. Tarybos nutarimai

Dėl pritarimo skirti doc. S. Mačiulskytė į Klaipėdos universiteto Studiju prorektoriaus pareigas
Dėl pritarimo skirti prof. D. Daunį į Klaipėdos universiteto Mokslo ir inovacijų prorektoriaus pareigas
Dėl pritarimo skirti doc. B. Petrauską į Klaipėdos universiteto infrastruktūros ir plėtros prorektoriaus pareigas
Dėl Rektoriaus priedo prie pareiginės algos skyrimo
Dėl Klaipėdos universiteto prorektorių pareigybių

2019 m. vasario 21 d. Tarybos nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto Rektoriaus išrinkimo
Dėl studentųmimo tvarkos naujos redakcijos
Dėl pritarimo sudaryti valstybės turto patikėjimo sutartį

2019 m. vasario 11 d. Tarybos nutarimai

Dėl pretendentų į Klaipėdos universiteto Rektoriaus pareigas sąrašo patvirtinimo

2019 m. sausio 22 d. Tarybos nutarimai

Dėl KU 2018 m. pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos tvirtinimo
Dėl KU 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo
Dėl valstybės nekilnojamojo turto investavimo ir pardavimo
Dėl pastato-inkubatoriaus perdavimo
Dėl 2018 m. spalio 5 d. Tarybos nutarimu patvirtintos studentų rėmimo tvarkos pakeitimo
Dėl l. e. p. Rektoriaus priedo nustatymo
Dėl KU Rektoriaus rinkimų komisijos pakeitimo patvirtinimo

2018 m. spalio 22 d. Tarybos nutarimai

2018 m. balandžio 23 d. Tarybos nutarimai

2018 m. kovo 6 d. Tarybos nutarimai

2018 m. vasario 27 d. Tarybos nutarimai

Dėl ankstesnių metų Klaipėdos universiteto Tarybos nutarimų prašome kreiptis

el. paštu taryba@ku.lt arba tel. nr. +370 (46) 39 89 03.