LT   |   EN      Mano KU   |   
Taryba

Klaipėdos universiteto Taryba yra kolegialus Klaipėdos universiteto valdymo organas. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos  teisės aktais, Universiteto statutu ir Tarybos darbo reglamentu. Taryba tvirtina universiteto viziją ir misiją, Rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, svarsto ir tvirtina Rektoriaus teikiamus universiteto struktūros pertvarkos planus, nustato universiteto Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Rektorių, nustato universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas. Universiteto Taryba sudaroma 5 metams iš 9 narių.

Tarybos pirmininkas – Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras.

Tarybos nariai:

  • prof. dr. Darius Daunys, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas,
  • prof. dr. Vytautas Juščius, Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas,
  • Nijolė Laužikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento direktorė,
  • Vaiva Makarauskaitė, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentė,
  • prof. dr. Arvydas Martinkėnas, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros vedėjas,
  • Vidas Mišeikis, AB Klaipėdos baldai direktorius,
  • Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė, AB „Klaipėdos nafta“ SGD paslaugų skyriaus vadovė,
  • prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Taryba sudaryta 2018 m. balandžio 25 d.

Tarybos darbo reglamentas 

Kontaktai

Tarybos referentė Indrė Šimkienė
Tel. 8 (46) 39 89 03
El. p. taryba@ku.lt