LT   |   EN      Mano KU   |   
Senato nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2022 m. birželio 28 d. nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto rektoriaus emerito vardo suteikimo prof. habil. dr. V. Žulkui
Dėl pritarimo prof. dr. V. Senčilos skyrimui JTGMF dekanu
Dėl pedagoginių vardų suteikimo
Dėl doc. dr. G. Zabielos darbų ciklo teikimo Lietuvos mokslų premijų konkursui
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2022 m. taisyklių pakeitimo patvirtinimo


Senato posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 5 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto dalyvavimui dalininko teisėmis reorganizacijoje
Dėl Klaipėdos universiteto 2022-2023 s. m. pedagoginio darbo normų ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto rektoriaus emerito nuostatų patvirtinimo
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2022 m. taisyklių naujos redakcijos pakeitimų patvirtinimo
Dėl Paskesnės veiklos ir stebėsenos po Klaipėdos universitete vykdomos studijų krypties ir pakopos išorinio vertinimo tvarkos aprašo 5.1 papunkčio pakeitimo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto studijų nuostatų 155.3 punkto papunkčio pakeitimo patvirtinimo
Dėl neeilinės atestacijos paskelbimo
Dėl Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto tarybos rinkimu reglamento patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos aprašo 46 punkto papildymo patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 17 d. nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto studijų kainų 2022-2023 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
1 priedas. Pirmosios pakopos studijų kainos 2022-2023 s. m.
2 priedas. Antrosios pakopos studijų kainos 2022-2023 s. m.
3 priedas. Profesinių studijų kainos 2022-2023 s. m.
4 priedas. Pirmosios pakopos sutrumpintų studijų kainos 2022-2023 s. m.
5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos 2022-2023 s. m.
6 priedas. Trečiosios pakopos studijų kainos 2022-2023 s. m.
7 priedas. Pirmosios pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2022-2023 s. m.
8 priedas. Antrosios pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2022-2023 s. m.
9 priedas. Parengiamųjų kursų kainos užsienio valstybių piliečiams 2022-2023 s. m.
10 priedas. Studijų kainos skirtingų kursų studentams 2022-2023 s. m.
11 priedas. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos 2022-2023 s. m.
Dėl Klaipėdos universiteto pedagoginių studijų modulio pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo 9 ir 11 punktų papildymo
Dėl Klaipėdos universiteto pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Priedas. Pasirenkamųjų studijų dalykų apimtys studijų programose
Dėl Klaipėdos universiteto pedagoginių ir mokslo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo aprašo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto Senato stipendijos skyrimo pavasario semestrui
Dėl vykdomų studijų programų apimties keitimo
Dėl vykdomų studijų programų pavadinimų keitimo
Dėl vykdomų studijų programų specializacijų patvirtinimo
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2022 metais taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo
Priedas. Studentų priėmimo į KU 2022 m. taisyklės
Dėl studijų kokybės komisijos naujos sudėties patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto paraiškos Visuomenės sveikatos mokslo krypties doktorantūros teisei gauti
Dėl mokslo ir studijų skatinimo fondo 2021 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Priedas. Mokslo ir studijų skatinimo fondo 2021 m. ataskaita
Dėl Klaipėdos universiteto Akademinės etikos komiteto naujos sudėties patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto kvalifikacinės komisijos nario pakeitimo

Senato posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 21 d. nutarimai

Dėl VIII-ojo Senato pirmininko patvirtinimo
Dėl VIII-ojo Senato pirmininko pavaduotojo patvirtinimo
Dėl VIII – ojo Senato nuolatinių komisijų pirmininkų patvirtinimo
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmatai-biudžetui
Priedas. KU 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmata – biudžetas
Dėl priemokos skyrimo Senato pirmininkui
Dėl priemokos skyrimo Senato pirmininko pavaduotojui
Dėl Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto sudėties pakeitimo
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto dalyvavimui Universiteto ligonines statusą turinčios ligoninės steigime
Dėl pritarimo korupcijos pareigūno etato įtraukimui į Klaipėdos universiteto struktūrą
Priedas. KU struktūra

Senato posėdžio, vykusio 2021 m. gruodžio 16 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto 2022 m. biudžeto formavimo gairėms
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos 3 priedo pakeitimams
Dėl studijų programos pavadinimo pakeitimo
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2021 ir 2022 m. taisyklių pakeitimų patvirtinimo
Dėl studijų nuostatų 206 punkto pakeitimo ir 207 punkto išbraukimo
Dėl Klaipėdos universiteto Senato 2021 m. veiklos ataskaitos akademinei bendruomenei patvirtinimo


Senato posėdžio, vykusio 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimai

Dėl pritarimo lėšų, gautų už viešuosiuose aukcionuose parduotą nekilnojamąjį turtą, perskirstymui

Senato posėdžio, vykusio 2021 m. lapkričio 18 d. nutarimai

Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2022 m. taisyklių patvirtinimo
Priedas. Priėmimo į KU 2022 m. taisyklės
Dėl Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos nuo 2025 m. sausio 1 d. aprašo patvirtinimo
Dėl pritarimo prof. dr. S. Raugelės skyrimui Sveikatos mokslų fakulteto dekanu
Dėl Klaipėdos universiteto VIII-ojo Senato rinkimų reglamento patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto VIII Senato rinkimų komisijos patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2021 m. spalio 21 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto veiklų gerinimo priemonių planui-grafikui
Dėl Senato stipendijos skyrimo 2021-2022 s. m. rudens semestre
Dėl Klaipėdos universiteto profesoriaus emerito vardo suteikimo prof. dr. Rūtai Marijai Andriekienei
Dėl Afilijuotojo statuso suteikimo prof. dr. Jonathan Daniel de Courcey Edward Minchin
Dėl paskesnės veiklos ir stebėsenos po Klaipėdos universitete vykdomos studijų krypties ir pakopos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl 2019-04-18 Senato nutarimu Nr. 11-53 sudarytų ir patvirtintų konkurso komisijų pakeitimų patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto podoktorantūros stažuočių tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto profesoriaus Emerito vardo suteikimo nuostatų pataisų patvirtinimo


Senato posėdžio, vykusio 2021 m. birželio 29 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto gimnazijos statuso suteikimui Žemynos gimnazijai
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo naujai redakcijai
1 priedas. Pedagoginių ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka
2 priedas. Paramos studijoms ir mokslui veiklos kategorijos ir santykinė vertė nustatant kintamąją pareiginio atlyginimo dalį
3 priedas. Darbuotojų pastoviosios atlyginimo dalies koeficientų dydžiai
4 priedas. Administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka
Dėl Klaipėdos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos nuo 2025 m. sausio 1 d. aprašo
Dėl profesoriaus pedagoginio vardo suteikimo
Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo
Dėl Klaipėdos universiteto profesoriaus emerito vardo suteikimo prof. E. Acienei
Dėl Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekano pareigų
Dėl studentų priėmimo į KU 2021 m. taisyklių pakeitimo patvirtinimo
Dėl JTGMF dalinių studijų modulių kainų tvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir komercinimo taisyklių patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto pedagoginių vardų nuostatų patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2021 m. gegužės 20 d. nutarimai

Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2021 m. taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo
Priedas. 2021 m. priėmimo taisyklės į KU
Dėl pedagoginio darbo 2021-2022 s. m. normų ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl kontaktinio darbo valandų skaičiavimo pagal studijų formas ir tvarkaraščius ir studijų vykdymo tvarkos aprašo keitimo
Dėl dalinių studijų modulių kainų tvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto 2021-2022 s. m. studijų mokesčių kainų ir jų mokėjimų tvarkos aprašo papildymo
4 priedas. Pirmosios pakopos sutrumpintų studijų kainos 2021-2022 s. m.
5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti studijų kainos 2021-2022 s. m.
Dėl papildomųjų studijų programų tvirtinimo
Dėl leidimo pakeisti jungtinės pirmosios pakopos Kineziterapijos studijų programos partnerį
Dėl pedagoginių vardų suteikimo
Dėl Afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo prof. habil. dr. O. Tijūnėlienei
Dėl Afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo prof. dr. P. Bielskiui
Dėl neeilinės atestacijos paskelbimo
Dėl Klaipėdos universiteto dekanų, institutų direktorių, institutų laboratorijų vadovų, katedrų vedėjų ir katedroms prilygintų padalinių vadovų atrankos ir skyrimo pareigoms tvarkos aprašo patvirtinimo


Senato posėdžio, vykusio 2021 m. kovo 26 d. nutarimai

Dėl prof. R. Balsio kandidatūros J. Basanavičiaus premijai gauti
Dėl Senato stipendijos skyrimo 2020-2021 s. m. pavasario semestre
Dėl Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų atestavimo komisijos pakeitimo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto kvalifikacinės komisijos pakeitimo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto studijų kainų 2021-2022 s. m. dydžių ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
1 priedas. I pakopos studijų kainos 2021-2022 s. m.
2 priedas. II pakopos studijų kainos 2021-2022 s. m.
3 priedas. Profesinių studijų kainos 2021-2022 s. m.
4 priedas. I pakopos sutrumpintų studijų kainos 2021-2022 s. m.
5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos 2021-2022 s. m.
6 priedas. Trečiosios pakopos studijų kainos 2021-2022 s. m.
7 priedas. I pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2021-2022 s. m.
8 priedas. II pakopos studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2021-2022 s. m.
9 priedas. Parengiamųjų kursų kainos užsienio valstybių piliečiams 2021-2022 s. m.
10 priedas. Studijų kainos skirtingų kursų studentams
11 priedas. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos
Dėl pritarimo ketinamos vykdyti VDU ir KU jungtinės tarpkryptinės studijų programos Kalbėjimo ir kalbos terapija teikimui
Dėl vykdomų studijų programų pataisų patvirtinimo
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2021 m. taisyklių keitimo
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2021 m. ir 2022 m. taisyklių pakeitimo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto Senato reglamento 2.4.2 papunkčio pakeitimo patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2021 m. vasario 11 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto veiklos planui 2021-2022 m.
Klaipėdos universiteto veiklos planas 2021-2022 metams
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatai
Dėl mokslo ir studijų skatinimo fondo 2020 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Dėl Mokslo ir studijų skatinimo fondo nuostatų pakeitimo patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto strateginių mokslo krypčių aprašų patvirtinimo
Dėl ketinamos vykdyti jungtinės studijų programos Jūros biotechnologija patvirtinimo
Dėl studijų programų pataisų patvirtinimo
Dėl papildomųjų studijų programų tvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo 31 punkto pakeitimo
Dėl pasirenkamųjų studijų dalykų sąrašo papildymo
Dėl Senato 2020 m. veiklos ataskaitos akademinei bendruomenei patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. gruodžio 10 d. nutarimai

Dėl studentų priėmimo į KU 2021 m. taisyklių pakeitimo patvirtinimo
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į KU 2021 ir 2022 m. taisyklių patvirtinimo
Dėl pritarimo KU 2020 m. patikslintai pajamų ir išlaidų sąmatai
Dėl pritarimo KU Finansų valdymo, biudžeto formavimo ir vykdymo tvarkos aprašui
Dėl KU darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašo pakeitimų

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. lapkričio 19 d. nutarimai

Dėl pritarimo prof. N. E. Samalavičiaus kandidatūrai į LMT Gamtos ir technikos mokslų komiteto narius
Dėl studentų priėmimo į KU 2021 m. taisyklių patvirtinimo
Priedas. Studentų priėmimo į KU 2021 m. taisyklės
Dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo KU tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl ketinamos vykdyti studijų programos Pažangioji gamybos inžinerija patvirtinimo
Dėl KU mokslo žurnalo leidybos

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. spalio 20 d. nutarimai

Dėl dr. M. Atučio kandidatūros teikimo į LMA jaunosios akademijos narius

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. spalio 1 d. nutarimai

Dėl KU Senato strateginės plėtros ir kokybės komisijos sudėties patvirtinimo
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto plėtros strategijai 2021-2030 m.
       Klaipėdos universiteto plėtros strategija
Dėl Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardo suteikimo dr. V. Čepui
Dėl Klaipėdos universiteto Senato stipendijų skyrimo
Dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl BRIAI Tarybos rinkimų reglamento patvirtinimo
Dėl Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros reglamento patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. birželio 18 d. nutarimai

Dėl dr. V. Vaitkevičiaus darbų ciklo teikimo Lietuvos mokslo premijų konkursui
Dėl prof. habil. dr. J. Ramanauskui darbų ciklo teikimo Lietuvos mokslo premijai gauti
Dėl pedagoginių vardų suteikimo
Dėl KU Senato strateginės plėtros ir kokybės nuolatinės komisijos sudarymo
Dėl KU strateginių mokslo krypčių patvirtinimo
1 priedas. Strateginės mokslo krypties Tvarių technologijų, mėlynojo bei žaliojo augimo ir sveikos jūros link aprašas
Dėl KU projektų registravimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
1 priedas. Projekto vadovo pareigybės aprašas
2 priedas. Projekto administratoriaus pareigybės aprašas
3 priedas . Projekto finansininko pareigybės aprašas
Dėl KU pedagoginių studijų modulio pasirinkimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl pritarimo vykdomų studijų programų perkėlimui į kitą struktūrinį padalinį ir katedros panaikinimui

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. birželio 1 d. nutarimai

Dėl priėmimo į Klaipėdos universitetą 2020 m. taisyklių 3.8 punkto

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. gegužės 28 d. nutarimai

Dėl priėmimo taisyklių į KU 2020 m. 3.8, 36, 38, 68, 83 punktų keitimo
Dėl Senato atstovo į KU savianalizės rengimo darbo grupę patvirtinimo
Dėl Afilijuotojo mokslininko statuso suteikimo nuostatų pakeitimo patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. gegužės 14 d. nutarimai

Dėl Senato 2020-02-06 d. nutarimo Nr. 11-26 „Dėl Klaipėdos universiteto kontaktinio darbo valandų skaičiavimo pagal studijų formas ir tvarkaraščius ir studijų vykdymo tvarkos a
Dėl KU pedagoginio darbo 2020-2021 s. m. normų ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į KU 2019 ir 2020 m. taisyklių pakeitimo
Dėl studijų programų apimties keitimo
Dėl pedagoginio vardo suteikimo vyr. m. darb. dr. G. Schernewski
Dėl afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo prof. V. Wittaphlui
Dėl afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo B. H. Buckui
Dėl afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo prof. I. Židoniui
Dėl afilijuotojo profesoriaus statuso suteikimo prof. T. Lekshai
Dėl neeilinės atestacijos paskelbimo
Dėl KU JTGMF tarybos rinkimų reglamento patvirtinimo
Dėl pritarimo KU administracijos ir jai pavaldžių padalinių organizacinės struktūros daliniams pakeitimams
Priedas
Dėl posėdžių organizavimo KU karantino metu nuotoliniu būdu

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. balandžio 10 d. nutarimai

Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į KU 2019 ir 2020 metais taisyklių keitimo
Dėl studentų priėmimo į KU 2020 metais taisyklių keitimo
Dėl KU 2020-2021 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
1 priedas. Pirmosios pakopos studijų kainos 2020-2021 s. m.
2 priedas. Antrosios pakopos studijų kainos 2020-2021 s. m.
3 priedas. Profesinių studijų kainos 2020-2021 s. m.
4 priedas. Pirmosios pakopos sutrumpintų studijų kainos 2020-2021 s. m.
5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos 2020-2021 s. m.
6 priedas. Trečiosios pakopos studijų kainos 2020-2021 s. m.
7 priedas. Studijų kainos užsienio valstybių piliečiams 2020-2021 s. m.
8 priedas. Studijų kainos skirtingų kursų studentams 2020-2021 s. m.
9 priedas. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos 2020-2021 s. m.
Dėl KU pedagoginių studijų modulio patvirtinimo
Dėl KU Senato stipendijų skyrimo
Dėl KU mokslo ir studijų skatinimo fondo nuostatų patvirtinimo
Dėl KU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo
Dėl 2013 m. balandžio 5 d. Senato nutarimu Nr. 11-48 patvirtintos studentų apklausos duomenų ir rezultatų pažymos formos atnaujinimo
Dėl KU Akademinės etikos komiteto naujo nario patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2020 m. vasario 6 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto 2020 m. biudžetui
Dėl pritarimo Sveikatos mokslų fakulteto Rekreacijos ir turizmo katedros prijungimui prie Kūno kultūros katedros
Dėl pritarimo Konservavimo ir restauravimo centro įkūrimui Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute
Dėl KU kontaktinio darbo valandų skaičiavimo pagal studijų formas ir tvarkaraščius ir studijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl KU studijų krypties komiteto nuostatų patvirtinimo
Dėl pritarimo nuomoti Nemirsetos laivų gelbėjimo stotį
Dėl KU garbės daktaro vardo suteikimo prof. habil. dr. I. Lukšaitei
Dėl pritarimo prof. dr. L. Dromantienės skyrimui Sveikatos mokslų fakulteto dekane
Dėl vykdomų studijų programų pakeitimų
Dėl papildomųjų studijų programų tvirtinimo
Dėl studentų priėmimo į KU 2020 m. taisyklių keitimo
Dėl KU diplomų su pagyrimu išdavimo tvarkos aprašo naujos redakcijos
Dėl KU studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo
Dėl mokslo darbų leidinio Archaelogia Baltica atnaujintos redaktorių kolegijos patvirtinimo
Dėl neeilinės atestacijos paskelbimo
Dėl KU Senato 2019 m. veiklos ataskaitos akademinei bendruomenei patvirtinimo
Dėl KU Senato pirmininko priemokos nustatymo

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. gruodžio 12 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto 2020 m. biudžeto formavimo gairėms
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašui
1 priedas. Pedagoginių ir mokslo darbuotojų DU nustatymo tvarka
2 priedas. Paramos studijoms ir mokslui veiklos kategorijos ir santykinė vertė nustatant kintamąją pareiginio atlyginimo dalį
3 priedas. Darbuotojų pastoviosios atlyginimo dalies koeficientų dydžiai
4 priedas. Administracijos ir aptarnaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka
Dėl Senato pareiškimo Dėl Lietuvos mokslo bendruomenių protesto akcijų
Dėl ketinamos vykdyti studijų programos Fitoterapija patvirtinimo
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto Ateities fondo steigimui
Dėl pritarimo Afillijuotojo mokslininko statuso suteikimo nuostatų patvirtinimo
Dėl KU Akademinės etikos komiteto nario patvirtinimo
Dėl KU Senato pirmininko pavaduotojo priedo nustatymo

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimai

Dėl KU rengiamų mokslo disertacijų tarptautiškumo didinimo
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2020 m. taisyklių patvirtinimo
Priedas. Priėmimo į KU 2020 m. taisyklės
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2019 – 2020 s. m.
Dėl Klaipėdos universiteto Senato stipendijos skyrimo
Dėl KU VII- ojo Senato pirmininko pavaduotojo patvirtinimo
Dėl KU studijų nuostatų 90 ir 123 punktų pataisų patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. spalio 3 d. nutarimai

Dėl prof. habil. dr. Donato Švitros atminimo įamžinimo Klaipėdos universitete
Dėl Klaipėdos universiteto Akademinės etikos kodekso papildymo ir pataisų patvirtinimo
Priedas. KU Akademinės etikos kodekso nauja redakcija
Dėl Akademinės etikos komiteto reglamento 8 ir 23 punktų papildymo
Dėl Senato stipendijos skyrimo
Dėl partnerystės profesoriaus ir partnerystės docento pareigybių nuostatų patvirtinimo
Dėl Senato pirmininko pavaduotojo prof. R. Balsio prašymo
Dėl KU strateginių mokslo krypčių 2030 m. ir strateginių mokslo krypčių aprašų komitetų vadovų patvirtinimo
Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. birželio 19 d. nutarimai

Dėl pritarimo nekilnojamojo turto investavimui į KU ir įstatinio kapitalo didinimui
Dėl pritarimo KU darbuotojų veiklos vertinimo ir darbo užmokesčio tvarkos aprašo projektui
Priedas
Dėl pedagoginio vardo suteikimo

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. gegužės 23 d. nutarimai

Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto administracinės struktūros pertvarkai
Dėl neeilinės atestacijos paskelbimo
Dėl Klaipėdos universiteto Senato ir Tarybos rinkimų komisijų nario pakeitimo
Dėl Senato atstovo delegavimo į KU strateginio plano 2020-2030 n. rengimo darbo grupę
Dėl pritarimo prof. R. Balsio skyrimui Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanu
Dėl KU mokslo žurnalų leidybos
Dėl KU pedagoginio darbo normų 2019-2020 s. m. normų ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl parengiamųjų kursų užsienio valstybių piliečiams dalinio aprašo pakeitimo
Dėl studijų kokybės komisijos patvirtinimo
Dėl vykdomos studijų programos apimties keitimo
Dėl KU 2019-2020 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo
Dėl pritarimo bendrabučio, esančio Karklų g. 5, Klaipėda perdavimo VŠĮ Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. balandžio 18 d. nutarimai

Dėl Klaipėdos universiteto VII Senato rinkimų reglamento 1,8,11,14,16 punktų pakeitimų ir naujo 21 punkto patvirtinimo
Dėl KU VII Senato rinkimų reglamento 1,8,11,14,16 punktų pakeitimų ir naujo 21 punkto patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto Senato rinkimų komisijos patvirtinimo
Dėl KU Tarybos sudarymo reglamento 4 punkto pakeitimo patvirtinimo
Dėl KU personalui priklausančio Tarybos nario rinkimų komisijos patvirtinimo
Dėl KU Senato stipendijos skyrimo
Dėl pedagoginio vardo suteikimo
Dėl KU dėstytojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų atestavimo ir konkurso pareigoms eiti tvarkos aprašo pakeitimų patvirtinimo
Dėl KU dėstytojų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkurso komisijų patvirtinimo
Dėl KU kvalifikacinės komisijos patvirtinimo
Dėl KU Senato 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
Dėl KU 2019-2020 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimų tvarkos aprašo patvirtinimo
KU 2019-2020 s. m. studijų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarkos aprašas
1 priedas. Pirmosios pakopos studijų kainos
2 priedas. Antrosios pakopos studijų kainos
3 priedas. Profesinių studijų kainos
4 priedas. Pirmosios pakopos sutrumpintų studijų kainos
5 priedas. Papildomųjų studijų magistro laipsniui siekti kainos
6 priedas. Trečiosios pakopos studijų kainos
7 priedas. Studijų kainos užsienio valstybių piliečiams
8 priedas. Studijų kainos skirtingų kursų studentams
9 priedas. Akademinių dokumentų parengimo ir išdavimo kainos
Dėl vykdomų studijų programų perkėlimo į kitą struktūrinį padalinį
Dėl vykdomos studijų programos pavadinimo keitimo
Dėl vykdomų studijų programų specializacijų
Dėl vykdomų studijų programų apimties keitimo
Dėl studentų priėmimo į KU 2019 metais taisyklių keitimo
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į KU 2019 ir 2020 m. taisyklių keitimo

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. vasario 7 d. nutarimai

Dėl pedagoginio vardo suteikimo
Dėl pretendento  į KU rektoriaus pareigas tinkamumo eiti rektoriaus pareigas
Dėl Klaipėdos universiteto pedagoginio darbo normų ir apskaitos tvarkos aprašo pakeitimų
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto administracijos struktūros pertvarkai
Dėl KU savarankiškų padalinių Senato narių kvotų
Dėl ketinamos vykdyti studijų programos patvirtinimo
Dėl papildomų studijų programos tvirtinimo ir vykdomos studijų programos pakeitimo
Dėl vykdomų studijų programų pavadinimų keitimo
Dėl gretutinių studijų vykdomose studijų programose
Dėl vykdomų studijų programų apimties keitimo
Dėl vykdomų studijų programų specializacijų
Dėl vykdomos studijų programos naujos studijų formos patvirtinimo
Dėl Parengiamųjų kursų užsienio valstybių piliečiams tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl studentų priėmimo į KU 2019 m. taisyklių keitimo
Priedas. Studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2019 m. taisyklės
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į KU 2019 ir 2020 m. taisyklių keitimo
Dėl Klaipėdos universiteto studentų stipendijų nuostatų pakeitimo

Senato posėdžio, vykusio 2019 m. sausio 17 d. nutarimai

Dėl pritarimo valstybės nekilnojamojo turto investavimui ir pardavimui
Dėl prof. habil. dr. S. Vaitekūno atminimo įamžinimo
Teikimas Klaipėdos universiteto Tarybai dėl 2019 m. biudžeto
Dėl KU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo
Dėl Klaipėdos universiteto akademinės leidybos nuostatų patvirtinimo
Priedas. Pavyzdinė autorinė leidybos sutartis
Priedas . Autoriaus įsipareigojimai bei atsakomybė
Priedas . Mokslinių publikacijų recenzijos forma
Priedas . Mokomųjų leidinių recenzijos forma
Dėl neeilinės atestacijos paskelbimo
Dėl periodinio leidinio Res Humanitariae redakcinės kolegijos atnaujinimo
Dėl SHMF tarybos rinkimų reglamento pakeitimo
Dėl KU Senato pirmininko priedo nustatymo
Dėl KU Senato pirmininko pavaduotojo priedo nustatymo


Senato posėdžio, vykusio 2018 m. gruodžio 17 d. nutarimai

Dėl pritarimo pareiginės algos bazinio dydžio taikymo

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. lapkričio 15 d. nutarimai

Dėl KUSS atstovų Senate
Dėl nuolatinės Senato Mokslo ir meno komisijos pavadinimo pakeitimo
Dėl studijų nuostatų 2018 m. redakcijos patvirtinimo
Priedas. Studijų nuostatai
Dėl užsienio šalių piliečių priėmimo į KU 2018 ir 2019 m. taisyklių keitimo
Dėl užsienio šalių piliečių priėmimo į KU 2019-2020 m. taisyklių patvirtinimo
Dėl studentų priėmimo į KU 2019 m. taisyklių patvirtinimo
Priedas. Priėmimo į KU 2019 m. taisyklės
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto rektoriaus rinkimų tvarkos aprašo pataisoms
Dėl pritarimo BRIAI Istorijos ir archeologijos katedros panaikinimui
Dėl Tęstinių studijų instituto reorganizavimo
Dėl KU Akademinės etikos komiteto sudėties tvirtinimo
Dėl siūlymų Klaipėdos universiteto rektoriui sudarant 2019 m. biudžetą

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. spalio 4 d. nutarimai

Dėl Senato sudėties
Dėl pretendentų į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas tinkamumo eiti rektoriaus pareigas
Dėl pritarimo Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos steigimui Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute
Dėl Klaipėdos universiteto Senato stipendijos skyrimo
Dėl Senato Akademinės komisijos pirmininko tvirtinimo
Dėl pritarimo Sveikatos mokslų fakulteto Holistinės medicinos ir Reabilitacijos katedrų sujungimui

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarimai

Dėl prof. habil. dr. V. Janušonio kandidatūros patvirtinimo mokslo premijai gauti

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. birželio 7 d. nutarimai

Dėl pritarimo Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto struktūrai
Dėl pritarimo dr. V. Safronovo  kandidatūrai BRIAI direktoriaus pareigoms eiti
Dėl pritarimo prof. dr. Z. R. Gasiūnaitės kandidatūrai JTI direktorės pareigoms eiti
Dėl pedagoginio vardo suteikimo
Dėl mokslinio periodinio leidinio Andragogika redakcinės kolegijos patvirtinimo
Dėl mokslinio periodinio leidinio Regional formation and development studies redakcinės kolegijos patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. gegužės 10 d. nutarimai

Dėl KU mokslo ir studijų skatinimo fondo 2013-2017 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo
Priedas
Dėl KU mokslinių žurnalų kokybės kriterijų
Priedas
Dėl mokslinio periodinio leidinio Tiltai redakcinės kolegijos patvirtinimo
Dėl KU pedagoginių ir mokslo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo
Dėl KU pedagoginio darbo 2018-2019 s. m. normų apskaitos tvarkos aprašo
Dėl Architektūros, dizaino ir dailės katedros perkėlimo
Dėl pritarimo KU Meno kolektyvų perkėlimui
Dėl 2018-2019 s. m. studijų mokesčių dydžių ir jų mokėjimų tvarkos aprašo patvirtinimo
Priedas. Studijų mokesčių mokėjimo aprašas
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
9 priedas
Dėl JTGMF studijų programų specializacijų
Dėl JTGMF vykdomos studijų programos apimties keitimo
Dėl  JTGMF vykdomos studijų programos pavadinimo keitimo
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2018 ir 2019 m. taisyklių papildymo
Dėl studentų priėmimo į KU 2018 m. taisyklių pakeitimo
Dėl studijų programų sąrašo studentų priėmimo taisyklėse 2018 m. pakeitimo
Dėl JTGMF studijų programų specializacijų patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. balandžio 20 d. nutarimai

Dėl KU Tarybos sudarymo reglamento pakeitimo
Dėl KU kvalifikacinės komisijos sudėties pakeitimo

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. kovo 15 d. nutarimai

Dėl mokslinės veiklos tobulinimo Klaipėdos universitete gairių ir priemonių plano 2018 m. patvirtinimo
Dėl Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tarybos rinkimų reglamento patvirtinimo
Dėl KU Jūros tyrimų instituto laboratorijų vadovų atrankos ir skyrimo pareigoms užimti tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl vykdomų studijų programų specializacijų
Dėl vykdomų studijų programų apimties keitimo
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2018 m. taisyklių keitimo
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2018 ir 2019 metais taisyklių keitimo
Dėl Senato stipendijų skyrimo

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. vasario 19 d. nutarimai

Dėl VII- ojo Senato rinkimų reglamento 8 punkto pakeitimo

Senato posėdžio, vykusio 2018 m. sausio 18 d. nutarimai

Dėl KU Tarybos sudarymo reglamento patvirtinimo
Dėl VII- ojo Senato rinkimų reglamento 24 straipsnio pakeitimo
Dėl mokslinės veiklos organizavimo Klaipėdos universitete
Dėl studijų programos vadovo skyrimo ir veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl vykdomų studijų programų apimties keitimo
Dėl vykdomų studijų programų specializacijų
Dėl sutrumpintos studijų programos tvirtinimo
Dėl ketinamos vykdyti studijų programos patvirtinimo
Dėl vykdomų studijų programų pavadinimų keitimo
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2018 m. taisyklių pakeitimų
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į KU 2018 ir 2019 m. taisyklių pakeitimo
Dėl Senato pirmininko priedo dydžio nustatymo
Dėl Senato pirmininko pavaduotojo priedo nustatymo

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimai

Dėl pritarimo LR vyriausybės nutarimui
Dėl Jūros tyrimų instituto nuostatų patvirtinimo
Dėl pritarimo rengti ketinamą vykdyti studijų programą
Dėl vykdomų studijų programų pavadinimų keitimo
Dėl vykdomos studijų programos naujos studijų formos ir gretutinių studijų
Dėl vykdomos studijų programos specializacijų
Dėl studentų priėmimo į Klaipėdos universitetą 2018 m. taisyklių patvirtinimo
Priedas. Priėmimo taisyklės į KU 2018 m.
Dėl užsienio valstybių piliečių priėmimo į Klaipėdos universitetą 2018 ir 2019 m. taisyklių patvirtinimo
Priedas. Užsienio valstybių piliečių priėmimo į KU 2018 ir 2019 m. taisyklės
Dėl KU pasirenkamųjų studijų dalykų pasirinkimo tvarkos aprašo
Priedas.
Dėl studijų kokybės komisijos sudėties pakeitimo
Dėl KU studentų stipendijų nuostatų patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. lapkričio 23 d. nutarimai

Dėl Senato narių atšaukimo
Dėl Klaipėdos universiteto Studentų sąjungos atstovų Senate
Dėl pritarimo universiteto struktūros pertvarkymui
Dėl Klaipėdos universiteto Tarybos rinkimų organizavimo
Dėl pritarimo Klaipėdos universiteto Statutui
Dėl pedagoginio vardo suteikimo
Dėl pasirenkamųjų studijų dalykų patvirtinimo
      Priedas
Dėl Senato narių rinkimų

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. spalio 12 d. nutarimai

Dėl Menų akademijos integravimo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją galimybių
Dėl VII-ojo Senato rinkimų komisijos sudėties pakeitimo
Dėl naujo Senato nario rinkimų Sveikatos mokslų fakultete

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarimai

Dėl KU Senato darbo reglamento tvirtinimo
Dėl pritarimo doc. I. Zubrickienės kandidatūrai TSI direktorės pareigoms užimti
Dėl KU garbės daktaro vardo suteikimo
Dėl prof. habil. dr. V. Janušonio kandidatūros patvirtinimo Lietuvos mokslo premijai
Dėl dr. V. Safronovo kandidatūros patvirtinimo Lietuvos mokslo premijai
Dėl pedagoginio vardo suteikimo
Dėl KU Senato stipendijų skyrimo
Dėl KU Jūros tyrimų instituto tarybos rinkimu reglamento patvirtinimo
Dėl papildomų studijų programų tvirtinimo
Dėl KU studijų nuostatų pakeitimo patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. liepos 19 d. nutarimai

Dėl priėmimo į KU 2017 m.  taisyklių 2.8 punkto pakeitimo patvirtinimo

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. birželio 1 d. nutarimai

Dėl pritarimo prof. R. Balsio kandidatūrai į HUMF dekano pareigas
Dėl naujo Senato nario išrinkimo
Dėl pritarimo Edukologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentui
Dėl pritarimo Vadybos mokslo krypties doktorantūros reglamentui
Dėl pritarimo Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantūros reglamentui
Dėl pritarimo Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros reglamentui
Dėl pritarimo Filologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentui
Dėl pritarimo Istorijos mokslo krypties doktorantūros reglamentui
Dėl pritarimo Politikos mokslų krypties doktorantūros reglamentui
Dėl pritarimo Etnologijos mokslo krypties doktorantūros reglamentui
Dėl mokslo ir studijų skatinimo fondo nario pakeitimo
Dėl KU intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl pedagoginių vardų suteikimo
Dėl pritarimo sudaryti valstybės turto patikėjimo sutartį
Dėl pritarimo ketinamai vykdyti jungtinei studijų programai

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. balandžio 27 d. nutarimai

Dėl Senato komisijos sudėties pakeitimo
Dėl Klaipėdos universiteto pedagoginio darbo 2017–2018 s. m. normos ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl studijų programos Taikomoji statistika pavadinimo keitimo
Dėl KU dėstytojų, tyrėjų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkurso komisijų pakeitimų
Dėl mokslinio periodinio leidinio Tiltai vyriausiojo redaktoriaus patvirtinimo
Dėl pedagoginio vardo suteikimo
Dėl užsienio šalių piliečių priėmimo į KU 2017 ir 2018 metais taisyklių pakeitimo
Priedas
Dėl KU užimti valstybės finansuojamas studijų vietas laikinojo tvarkos aprašo papildymo
Dėl redakcinės kolegijos Res Humanitariae atnaujinimo

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. kovo 23 d. nutarimai

Dėl VII-ojo Senato komisijų ir komisijų pirmininkų patvirtinimo
Dėl papildomų studijų programos patvirtinimo
Dėl Edukologijos studijų programos trukmės keitimo
Dėl studentų priėmimo į KU 2017 m. taisyklių naujos redakcijos
     Priedas. Priėmimo taisyklės į KU 2017 m.
Dėl Senato stipendijos skyrimo
Dėl mokslinio periodinio leidinio Regional formation and development studies redakcinės kolegijos sudėties atnaujinimo
Dėl neeilinės atestacijos paskelbimo
Dėl Senato pirmininko priedo
Dėl Senato pirmininko pavaduotojo priedo
Dėl Akademinės etikos komiteto pakeitimo

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. vasario 3 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2017 m. sausio 19 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2016 m. gruodžio 1 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2016 m. spalio 20 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2016 m. birželio 2 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2016 m. balandžio 7 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2016 m. vasario 11 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2015 m. gruodžio 10 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2015 m. spalio 22 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2015 m. birželio 19 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2015 m. balandžio 24 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2015 m. kovo 6 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2015 m. sausio 16 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2014 m. lapkričio 11 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2014 m. balandžio 11 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2014 m. vasario 21 d. nutarimai

Senato posėdžio, vykusio 2014 m. sausio 10 d. nutarimai

Dėl kitų Klaipėdos universiteto Senato nutarimų prašome kreiptis el. paštu senatas@ku.lt arba tel. nr. (8 46) 39 89 40.

2022 m. d., 13 val. Senato posėdis. Posėdis vyks Senato salėje

Studijos Mokslas Paslaugos