LT   |   EN      Mano KU   |   
Senato nuolatinių komisijų posėdžiai

Senato nuolatinių komisijų posėdžių laikas

  • Mokslo komisija – 2020 m.  d.,  val., BRIAI (antrame aukšte)
  • Reglamentų ir etikos komisija – 2020 m. d., 12.00  val., SvMF 411 kab.
  • Akademinė komisija – 2020 m. , 14 val., ISTC 415 kab. (buvusiame GMMF pastate)
  • Finansų ir biudžeto komisija – 2020 m. , 11.30 val., 222 kab. (buvusiame GMMF pastate)

Senato posėdis

2020 m.  spalio 1 d., 14 val. Aula Magna konferencijų salėje

Studijos Mokslas Paslaugos Kursai