BDAR
Privatumo politika

Jūros tyrimai

KU JTI PASLAUGAS TEIKIA KETURIOS LABORATORIJOS:

• Vandens transporto ir oro taršos
Mechanikos ir jūrų inžinerijos
• Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos
• Žuvininkystės ir akvakultūros

Daugiau informacijos
Tel.: (0 46) 39 88 46
El. paštas: info@apc.ku.lt