BDAR
Privatumo politika

Jaunesniojo programuotojo kompetencijų rinkinius sudarančių kompetencijų grupių, pogrupių ir kompetencijų sąrašas

Programuotojas (LPK kodas 251401)
Kompetencijų grupė: jaunesnysis programuotojas (LTKS IV)

Kompetencijų pogrupis: IS projektavimas ir kūrimas (LTKS IV)

Kompetencija Kompetencijos aprašymas
1. Kurti tipinę programinę įrangą Objektinio programavimo principai ir kalbos (Java, C++, JavaScript, Visual basic, C#, .NET, Python, Ruby, PHP ir kt.). Skirtingi programavimo lygiai: vartotojo sąsajos (angl. Front end), veikimo logikos (angl. back-end), duomenų bazių. Sukurtos programinės įrangos testavimas, naudojant tam pritaikytus įrankius (JUnit, Module based , Library Architecture, Data Driven, Keyword Driven ir kt.).
2. Projektuoti ir programuoti žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajas Vartotojo sąsajos dizaino kūrimas. Vartotojo sąsajos įgyvendinimas programavimo priemonėmis (HTML, CSS, CSS3, Javascript, PHP ir kt.). Populiariausių vartotojo sąsajos kūrimo bibliotekų ir karkasų (jQuery, AngularJS, Node.Js, React, Spring, Twitter Bootstrap, Symphony, GWT, Apache Hadoop, Cordova ir kt.) pagrindinės savybės, skirtumai ir panaudojimo galimybės. Aukštesnio automatizavimo lygio kalbų, skirtų vartotojo sąsajoms kurti (TypeScript, Dart, SASS, LESS ir kt.), pagrindinės savybės, skirtumai ir panaudojimo galimybės.
3. Valdyti savo paties ir komandos atliekamą programinio kodo kūrimą Integruotos programavimo terpės (aplinkos). Komandinio darbo planavimo ir vykdymo sistemos. Kodo saugyklos ir versijų kontrolė.
4. Taikyti programinės įrangos kūrimui naudojamus informatikos principus ir metodus Skaičiavimo sistemos. Logikos principai ir jų taikymas programuojant. Algoritmai ir duomenų struktūros, jų programinis įgyvendinimas. Programinio kodo dizaino modeliai (angl. design patterns), jų taikymas programuojant. IS kurti naudojami principai ir metodai. Programinės įrangos projektavimo pagrindai.
5. Analizuoti skirtingų tipų reikalavimus, apibūdinančius kompiuterinę programą Vartotojo pasakojimo (angl. user story) reikalavimų formatas ir reikalavimų peržiūros procesas. Vartojimo atvejų (angl. use cases) formatas, jo naudojimas. Funkciniai, nefunkciniai ir techniniai kompiuterinės programos reikalavimai, jų analizavimas.

 

Kompetencijų pogrupis: Nesudėtingų duomenų bazių projektavimas ir kūrimas (LTKS IV)

Kompetencija Kompetenciju aprašymas
1. Projektuoti tipines reliacines ir objektines duomenų bazes Duomenų bazės (MySQL, PostgreSQL, MongoDB ir kt.), jų tipai, skirtumai ir taikymo galimybės. Reliacinės duomenų schemos, jų projektavimas. Objektinių duomenų bazių projektavimas.
2. Programiškai įgyvendinti ir administruoti duomenų bazes Duomenų bazių valdymo sistemos, jų diegimas ir valdymas. SQL kalba, jos naudojimas duomenų bazių įrašams valdyti. Duomenų bazių administravimas.

 

Kompetencijų pogrupis: IS priežiūra (LTKS IV)

Kompetencija Kompetencijos aprašymas
1. Naudoti tarnybinių stočių operacines sistemas Tarnybinės stotys ir jų operacinės sistemos. Skaitmeninių bylų bei tarnybinės stoties vartotojų administravimas. Tarnybinės stoties valdymas. Programuotojo aplinkos diegimas operacinėje sistemoje. HTTP bylų viešinimas. Tarnybinių stočių valdymas per nuotolinę prieigą.
2. Taikyti aktualias programinės įrangos kūrimo metodikas Klasikinės ir lanksčios programinės įrangos kūrimo metodikos, jų taikymo gerosios praktikos ir tipiniai darbų srautai. Vartotojo reikalavimai, jų specifikavimas, analizavimas ir vertinimas. Sukurto programinio produkto atitikimo specifikacijai vertinimas (nustatymas).