BDAR
Privatumo politika

PARAIŠKOS PARAMAI GAUTI FORMA KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BENDRUOMENEI

Klaipėdos universiteto ateities paramos fondas (toliau – Fondas) remia Klaipėdos universiteto projektus, kurie atitinka Fondo veiklos tikslus (juos rasite ČIA) ir prioritetus. Skirdamas paramą Fondas vadovaujasi Fondo Įstatais, Paramos teikimo taisyklėmis ir Paramos valdymo taisyklėmis.

Teikiama paraiška su priedais turėtų būti pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais ir atsiųsta el. paštu vytautas.adomaitis@ku.lt ARBA atspausdinta, pasirašyta fiziniais parašais ir pristatyta Fondui (Rektorato pastatas, 210 kabinetas).

 • INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ


   

 •  

  APIE PARAMĄ


 •  

  PARAMOS APRAŠYMAS


 •  

  PARAMOS TIKSLAS


 •  

  PARAMOS KURATORIUS, ATSAKINGAS ASMUO


 •  

  KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STRUKTŪRINIO PADALINIO VADOVAS


 •  

  PARAMOS GAVĖJO REKVIZITAI


 •  

  ĮSIPAREIGOJIMAS TEIKTI INFORMACIJĄ APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ


 •  

  ĮSIPAREIGOJIMAS PARAMOS PARAIŠKĄ PATEIKTI PASIRAŠYTĄ


 •  

  PRIDEDAMI DOKUMENTAI