LT   |   EN      Mano KU   |   
Akademinė etika

Akademinės etikos kodeksas

Akademinės etikos komitetas

Komiteto sudėtis

Komiteto pirmininkė: doc. dr. Agnė Šneiderienė

Nariai:

Remiantis 2022 m. kovo 17 d. Senato nutarimu Nr. 11-43 sudarytas šios sudėties Akademinės etikos komitetas:

  1. doc. Dalia Baziukė, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas,
  2. Jūros tyrimų institutas
  3. Nijolė Laužikienė, Klaipėdos universiteto Taryba
  4. doc. dr. Vidimantas Raudys, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
  5. prof. dr. Diana Šaparnienė, Sveikatos mokslų fakultetas
  6. doc. Marius Ščavinskas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
  7. doc. Agnė Šneiderienė, Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinė sąjunga
  8. Nedas Girdėnas, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto pirmosios studijų pakopos studentas
  9. Aistė Jeriomenkaitė, Sveikatos mokslų fakulteto antrosios studijų pakopos studentė
  10. doktorantė/as

Publikavimo etikos gairės (2019)
Akademinės etikos užtikrinimo gairės organizuojant studijas nuotoliniu būdu (2020)
Objektyvių ir sąžiningų grupinių darbų vertinimo gairės (2020)
Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo (2020) (galioja nuo 2020-08-25)
Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės(2019)