LT   |   EN      Mano KU   |   
Akademinė etika

Akademinės etikos kodeksas

Akademinės etikos komitetas

Komiteto sudėtis

Pirmininkas: doc. dr. G. Avižonienė, Sveikatos mokslų fakultetas.
Mob. 8 698 00 517, genovaite.avizoniene@ku.lt

Nariai:

  1. doc. dr. J. Adomaitienė, Tęstinių studijų institutas
  2. lekt. dr. A. Šneiderienė, Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinė sąjunga
  3. doc. dr. E. Grinienė, Jūros tyrimų institutas
  4. prof. dr. J. Janutėnienė, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
  5. N. Laužikienė, Klaipėdos universiteto Taryba
  6. doc. dr. V. Raudys, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
  7. S. Savickaitė, I kurso doktorantė
  8. doc. dr. V. Vaivada, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
  9. D. Venckutė, pirmosios studijų pakopos studentė
  10. A. Žalinauskaitė, antrosios studijų pakopos studentė

Publikavimo etikos gairės (2019)
Akademinės etikos užtikrinimo gairės organizuojant studijas nuotoliniu būdu (2020)
Objektyvių ir sąžiningų grupinių darbų vertinimo gairės (2020)
Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo (2020) (galioja nuo 2020-08-25)
Netikrų mokslo renginių atpažinimo gairės(2019)

Dėl akademinės etikos pažeidimų prašome kreiptis į Akademinės etikos komitetą mob. tel. 8 698 00 517 arba el. paštu genovaite.avizoniene@ku.lt