BDAR
Privatumo politika

KU strategija 2030

Remdamasis pamatinėms vertybėmis universitetas pozicionuoja save kaip ateities gerovės kūrimo vizionierių regione

ATSAKOMYBĖ

KŪRYBIŠKUMAS

ATVIRUMAS

LAISVĖ

DIALOGAS

 

Klaipėdos universitetas 2020 metų pabaigoje patvirtino naują KU plėtros strategiją iki 2030 metų (KU2030)

Panaudodamas savo vidinį intelektualinį potencialą bei vadovaudamasis Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030“, universitetas išskyrė tris strateginius plėtros prioritetus – tai kūrybingas žmogus, vertė regionui ir bendruomenės gerovė.

 

VIZIJA:

Ateičiai kuriantis universitetas su pripažintais tarptautiniais mokslo ir studijų pasiekimais ir Baltijos jūros regiono gerovei reikšmingomis inovacijomis.

MISIJA:

Svarbiausia darnią socialinę, kultūrinę ir ekonominę regiono pažangą skatinanti institucija, kurios veikla skirta kūrybingoms asmenybėms ugdyti ir visuomenės gerovei kurti.

Strateginės plėtros keliarodė