BDAR
Privatumo politika

XXI edukacijos forumas „Edukologija Lietuvai – moksliniai tyrimais grįsto ugdymo ir švietimo link“

  • 2023-01-26 | Ketvirtadienis 15:00 val. - 17:00 val.

Forumo tema „Ko išmokstame iš negalios tyrimų?“

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/82685018562?pwd=eFhSTC9JSHUyWDhrRTFHYVVZcTBpUT09 (tiesioginė transliacija)
https://www.youtube.com/@svietimomoksloirsportomini7540

Moderatoriai: 

dr. Alvyra Galkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė

dr. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė

Pranešimas: 

Tema Ko išmokstame iš negalios tyrimų?“

dr. Ingrida Baranauskienė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Socialinio darbo katedros profesorė

Diskusijos dalyviai:

dr. Laima Tomėnienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė

dr. Irena Leliūgienė, Mykolo Romerio universiteto afiliuota profesorė

Ana Staševičienė, Išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ pirmininkė

dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė, Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto Mokytojų rengimo, kultūros ir sporto fakulteto docentė

Daiva Zabarauskienė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos grupės vadovė

Lina Gulbinė, Neįgaliųjų reikalų departamento Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja

Baigiamasis žodis: 

dr. Alvyra Galkienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorė

dr. Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universiteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų mokslo centro vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė

Kviečiame dalyvauti ugdymo / švietimo ir negalios tyrėjus, doktorantus, dėstytojus, švietimo ir socialinės politikos formuotojus, visus, kuriems aktualūs pokyčiai, užtikrinantys žmonių su negalia lygybę mūsų visuomenėje.

Forumą organizuoja LETA ir Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedra.

Kontaktai pasiteiravimui

liudmila.rupsiene@ku.lt, tel. 8 686 39 529;

ingrida.baranauskienė@ku.lt, tel. 8 675 50 402.

Pranešėja prof. dr. Ingrida Baranauskienė

Ingrida Baranauskienė – Klaipėdos universiteto profesorė, Socialinio darbo katedros vedėja, besigilinanti į negalios tyrimus, susijusius su žmonių su negalia profesinės karjeros ugdymu bei specialistų rengimu darbui su tokiais žmonėmis. Edukologijos krypties daktarė (2003); habilitacijos procedūra (2008); „Ukrainos“ universiteto (Ukraina) garbės profesorė (2012). Lietuvos mokslo tarybos projekto „Lituanistika“ ekspertė (mokslinių straipsnių ekspertavimas). Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos, Europos edukacinių tyrimų asociacijos narė. Latvijos Respublikos NRP „Innovative solutions for social tele-rehabilitation in the schools ofLatviai n the context of inclusive education“ mokslo projekto INOSOCTEREHI ekspertė (2016). Nuo 2016 m. spalio 20 d. Latvijos mokslo tarybos prie Latvijos mokslo akademijos sprendimu Nr. 3-3-1 buvo paskirta pedagogikos srities eksperte maksimaliam trejų metų laikotarpiui. Pastaraisiais metais stažavosi Kalifornijos universitete Santa Barbaroje JAV (2019 01 14–29), Honkongo universitete Kinijoje (2018 11 9–26); Ohajo valstybiniame universitete JAV (2018 05 06–21). Savo patirtimi dalijasi Graikijos, Bulgarijos, Latvijos ir  Kazachstano universitetuose. I. Baranauskienė sistemingai inicijuoja ir vykdo tarptautinius bei nacionalinius projektus, skirtus minėtų tematikų tyrimams. Savo tyrimus yra apibendrinusi keturiose mokslo monografijose (trys iš jų – su bendraautoriais), per 150 mokslinių ir mokslo publikacijų, yra dviejų vadovėlių aukštosioms mokykloms autorė, kelių mokslo studijų ir mokomųjų knygų bendraautorė. Kartu su bendraautoriais yra parašiusi 8 profesinio rengimo vadovėlius, skirtus ne tik suteikti profesinių žinių, bet ir ugdyti asmenų su negalia gyvenimiškuosius gebėjimus. Profesorė daug metų buvo mokslinio žurnalo, turinčio Web of Science™ Core Collection indeksą, vyriausioji redaktorė, dirba kelių žurnalų redakcinėse kolegijose. Pastarųjų metų tyrimai apibendrinti mokslo darbuose:

Baranauskienė, I. (2020). Teisės į sveikatos priežiūrą paradoksas. Monografija. Klaipėda, 510 p. file:///C:/Users/svmf/Downloads/70383276%20(2).pdf.

Baranauskienė, I. (2021). Vaikų, turinčių negalią, diskriminacijos raiška Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje. Specialusis ugdymas, t. 1, Nr. 42, p. 99–136. https://www.zurnalai.vu.lt/special-education/issue/view/1964.

Baranauskienė, I. (2021). Negalia ir sveikatos priežiūra. Vadovėlis. Klaipėda, 166 p.

Baranauskienė, I. (2021). Postpozityvistinė prieiga negalios tyrimuose. Klaipėda. 227 p.