BDAR
Privatumo politika

Parama doktorantūros moksliniams tyrimams

Doktorantams, siekiantiems gauti ku paramą moksliniams tyrimams

Tvarka, kuri reglamentuoja Klaipėdos universiteto lėšų, skirtų doktorantų tyrimams / mokslinėms išvykoms panaudojimo paskirtį, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas procedūras.

Su tvarka susiję dokumentai: