BDAR
Privatumo politika

Ekologijos ir aplinkotyros doktorantūros studijų atmintinė

Aukštos mokslininkų dirbančių Ekologijos ir aplinkotyros srityje kvalifikacijos dėka Klaipėdos universitetas Ekologijos ir aplinkotyros mokslų srityje įgijo teisę vykdyti doktorantūros studijas be partnerių, pasitelkiant tik Klaipėdos universiteto mokslinį potencialą. Tad šios doktorantūros procesą koordinuojamas ir administruojamas remiantis Ekologijos ir aplinkotyros reglamentu bei vidiniais Klaipėdos universiteto dokumentais.

Siekiant, kad Ekologijos ir aplinkotyros doktorantai aiškiai suvoktų doktorantūros procesus ir jų sąsają su universitete egzistuojančiomis tvarkomis, buvo parengta doktorantų atmintinė. Atmintinėje minimos dokumentų formos: