LT   |   EN      Mano KU   |   
Akademinė etika

Akademinės etikos kodeksas

Akademinės etikos komitetas

Komiteto sudėtis

Pirmininkas: doc. dr. G. Avižonienė, Sveikatos mokslų fakultetas
Nariai:

  1. doc. dr. J. Adomaitienė, Tęstinių studijų institutas
  2. lekt. dr. V. Granickas, Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinė sąjunga
  3. doc. dr. E. Grinienė, Jūros tyrimų institutas
  4. prof. dr. J. Janutėnienė, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
  5. N. Laužikienė, Klaipėdos universiteto Taryba
  6. doc. dr. V. Raudys, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
  7. S. Savickaitė, I kurso doktorantė
  8. doc. dr. V. Vaivada, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
  9. I. Vilutytė, pirmosios studijų pakopos studentė
  10. A. Žalinauskaitė, antrosios studijų pakopos studentė

Publikavimo etikos gairės:  https://lurk.lt/media/dynamic/files/2080/5_publikavimo_etikos_gaires_2019.pdf