LT   |   EN      Mano KU   |   
Akademinė etika

Akademinės etikos kodeksas

Akademinės etikos komitetas

Komiteto sudėtis

Pirmininkas –
Nariai:

 1. doc. dr. J. Adomaitienė, Tęstinių studijų institutas
 2. doc. dr. G. Avižonienė, Sveikatos mokslų fakultetas
 3. lekt. dr. V. Granickas, Klaipėdos universiteto darbuotojų profesinė sąjunga
 4. doc. dr. E. Grinienė, Jūros tyrimų institutas
 5. prof. dr. J. Janutėnienė, Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
 6. N. Laužikienė, Klaipėdos universiteto Taryba
 7. doc. dr. V. Raudys, Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
 8. S. Savickaitė, I kurso doktorantė
 9. doc. dr. V. Vaivada, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
 10. I. Vilutytė, pirmosios studijų pakopos studentė
 11. A. Žalinauskaitė, antrosios studijų pakopos studentė

Publikavimo etikos gairės:  https://lurk.lt/media/dynamic/files/2080/5_publikavimo_etikos_gaires_2019.pdf