Registracija

DALYVIO ANKETA / REGISTRATION FORM
Dalyvio anketą prašome užpildyti iki 2021 m. spalio 15 d. Jūsų dalyvavimą patvirtinančią informaciją pateiksime iki 2021 m. lapkričio 1 d. / The registration form is to be filled by the 15th of October, 2021. The confirmation about your participation will be sent by the 1st of November, 2021.
iki 1500 spaudos ženklų / Up to 1500 characters
Konferencija bus organizuojama kontaktiniu ir nuotoliniu būdu (platformoje ZOOM). Esant poreikiui, visa konferencija bus vykdoma tik nuotoliniu būdu. / The conference will be organized in physical presence and online. If necessary, the entire conference will be held only remotely.