LT   |   EN
Stažuotė Honkongo universiteto Edukologijos fakultete

Profesorės Liudmila Rupšienė, Audronė Skukauskaitė, Ingrida Baranauskienė dalyvavo stažuotėje, kuri vyko Honkonge, įgyvendinant projektą: Specialistų rengimo teikti visavertę pagalbą asmenims su negalia sveikatos priežiūros sistemoje tyrimas keliant tyrėjų kompetencijas (VIPA). Projektas finansuojamas: iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ lėšų. Projektą vykdo: Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas. Stažuotei vadovavo Honkongo universiteto Edukologijos fakulteto asocijuota dekanė  dr. Susan Bridges. Veiklas padėjo organizuoti dr. Monaliza Chian. Honkongo universitetas yra lyderis daugelyje mokslo sričių, pasauliniuose reitinguose užimantis aukštas vietas, pavyzdžiui The Times Higher Education World University Rankings 2019 į kurį įtraukta 1,250 universitų, Honkongo universitetas užima bendrą 36 poziciją, o  Edukologijos fakultetas, kuriame vyko stažuotė- ketvirtas. Universitetas didelį dėmesį skiria tarptautiškumui, inovacijoms, tarpdiscipliniškumui ir praktiniam žinių pritaikymui visuomenėje. Galima teigti, kad stažuotės metu tikrai pastebėjome daug įrodymų, kad tai yra praktiškai įgyvendinama strategija, atnešanti universitetui sėkmę.

Stažuotės vykdymui buvo sudarytas atskiras darbo grafikas, pagal kurį įvyko dvidešimt penki oficialūs susitikimai, kurių metu tobulinome savo kaip tyrėjų kompetencijas, kaip atlikti kokybiškus tyrimus, kad  prisidėtume jog žmonėms su negalia būtų  teikiama visavertė pagalba sveikatos priežiūros sistemoje; gilinomės, kaip Honkongo universitete rengiami specialistai teikti tokią pagalbą, kaip gali probleminis mokymas, naudojant etnografinę prieigą, patobulinti specialistų rengimą, orientuojant juos teikti visavertę pagalbą; per patirties pasidalijimą ir refleksiją buvo ugdomos mokslinės kompetencijos, ypač interakcinės etnografijos srityje;  taip pat buvo gilinamasi, diskutuojama ir modeliuojama, kaip panaudoti mokslinio tyrimo projekto metu įgytą supratimą ir žinojimą bei išugdytas mokslines kompetencijas tolesnei mokslo ir praktikos plėtrai.

Mūsų tyrėjų grupė Honkongo akademinei bendruomenei pristatė du pranešimus, vienas buvo skirtas Lietuvos aukštojo mokslo raidai, kitas- metodologinis, skirtas atskleisti  Lietuvos kokybinių tyrimų raidą ir mūsų projekto idėjas. Abu pranešimai sulaukė Honkongo universiteto mokslininkų susidomėjimo, vyko aktyvios diskusijos, užmegztos naudingos akademinės pažintys.

Ypatingai daug vizito metu gilinomės į interakcinės etnografijos prieigos pritaikymą moksliniuose tyrimuose. Honkongo universitete įgyta patirtis, leis mums patobulinti mūsų  įgyvendinamą projektą, bei kitas akademines veiklas. Tai turės įtakos, ne tik mums, kaip tyrėjoms, bet ir Lietuvos edukologijos mokslui, ypač interakcinės etnografijos srityje.