PEDAGOGAMS

Planai, atestaciniai renginiai


 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas penkeriems metams akredituotas kaip mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą vykdanti institucija (nuo 2015-04-10 iki 2020-04-09). Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 070, išduotas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. V-335.

Dalyviams, išklausiusiems programą ir atlikusiems numatytas užduotis, išduodamas LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

 

Informacija atnaujinta: Thursday September 20th, 2018