Tęstinių studijų institutas » Kvalifikacijos tobulinimas » Kvalifikacijos tobulinimo atestaciniai renginiai, planai

2017 m. II pusmečio renginių datos bus patikslintos susirinkus klausytojų grupei.

Registracija iki spalio 15 d. (tel.  (8-46) 398576   el. p. jurgita.timofejeva@ku.lt)

Eil. Nr. Programos pavadinimas Dalyviai Data, laikas
1. Mokyklos vadybos pagrindai   200 val.

Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai

(Patvirtinta LR ŠMM ministro 2005-10-29, Nr. ĮSAK-2165)

Pirmą kartą besiatestuojantys vadovai 2018 m. sausio mėn.
2. Mokytojų kompiuterinis raštingumas. Technologinė dalis. Nuotoliniu būdu. 40 val.

(Patvirtinta LR  ŠMM ministro 2007-03-29,  Nr. ISAK-2016, 2008-11-24   Nr. ISAK-3216)

Pirmą kartą besiatestuojantys pedagogai 2017 m. spalio 30 d. 9 val. ir lapkričio 27 d. 11 val.
3. Mokytojų kompiuterinis raštingumas. Edukacinė dalis. Nuotoliniu būdu. 40 val.

(Patvirtinta LR  ŠMM ministro 2008-11-24,   Nr. ISAK-3216)

Besiatestuojantys pedagogai 2017 m. spalio 30 d. 9 val. ir lapkričio 27 d. 11 val.
4. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa, (nacionalinis lygis)

2015-12-28 Nr. VK-188, akredituota iki 2020-12-27

(kodas 213000466)

Programos rengėjai ŠMM: T. Aidukienė, I. Čižienė, R. Kišonienė.

Programos trukmė 60 akad. val. (32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų).

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau  arba studijų metu. Mokytojai kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo pradžios. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją. 2017 m.

spalio 23, 31;

lapkričio 3, 8 d. 9 val.

lapkričio 10, 17 d. 16 val.

 

5. Lietuvių  kalbos kultūra 22 val.

(Patvirtinta LR ŠMM ministro 2005-10-20, ISAK-2106)

Pirmą kartą besiatestuojantys pedagogai 2017 m. lapkričio 22,23,24 d. 13 val.
6. Mokyklos vadybos pagrindai

Kursų įskaita eksternu

(Patvirtinta LR ŠMM 2007-11-23, Nr. ISAK-2274)

Pirmą kartą besiatestuojantys vadovai 2017 m. gruodžio mėn.

Renginiai mokami. Jų dalyviai išklausę kursą, atlikę užduotis gaus LR Švietimo ir mokslo ministerijos  patvirtintos formos kvalifikacinius pažymėjimus.

Atsakinga Jurgita Timofejeva

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtintu Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašu, mokytojams, kurie ketina vykdyti programas, neatitinkančias įgyto išsilavinimo ar baigtos studijų programos, organizuoja šiuos tikslinius kursus:

Eil. Nr. Kursų pavadinimas
1. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas“

Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val.- savarankiškam darbui. Programa gali būti išdėstoma įvairiai: per dvi sesijas (I sesija – 3 dienos, II sesija – 2 dienos); per 3 sesijas (I sesija – 2 dienos, II sesija – 2 dienos, III sesija – 1 diena) ar išskaidant po vieną dieną. Po paskutinės sesijos  skiriamas 2 savaičių laikotarpis savarankiško darbo užduotims atlikti.

Išklausę programą ir atlikę užduotis dalyviai įgis teisę mokyti dailės, muzikos, teatro ar šokio pagal pradinio ugdymo programą . Išduodami LR ŠMM akredituotos institucijos patvirtintos formos pažymėjimai.

I sesija planuojama  š.m. lapkričio 28 – 29 dienomis

II sesija – gruodžio 05 – 06 dienomis

III sesija – gruodžio 20 d.

Registracija iki lapkričio 22 dienos

Informacija ir registracija:

Vilija Trumpickienė, tel. 8 46 398586, el. p.: tsi.seminarai@yahoo.com

2. Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“

Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val.- savarankiškam darbui. Programa gali būti išdėstoma įvairiai: per dvi sesijas (I sesija – 3 dienos, II sesija – 2 dienos); per 3 sesijas (I sesija – 2 dienos, II sesija – 2 dienos, III sesija – 1 diena) ar išskaidant po vieną dieną. Po paskutinės sesijos  skiriamas 2 savaičių laikotarpis savarankiško darbo užduotims atlikti.

Išklausę programą ir atlikę užduotis dalyviai įgis teisę mokyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Išduodami LR ŠMM akredituotos institucijos patvirtintos formos pažymėjimai.

I sesija planuojama  2018 m. sausio mėn.

Registracija iki gruodžio 15 dienos

Vilija Trumpickienė, tel. 8 46 398586, el. p.: tsi.seminarai@yahoo.com

3. Meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio ugdymo (dailės, muzikos, šokio, teatro) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programas“ (40 akad. val.).

Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val.- savarankiškam darbui. Programa gali būti išdėstoma įvairiai: per dvi sesijas (I sesija – 3 dienos, II sesija – 2 dienos); per 3 sesijas (I sesija – 2 dienos, II sesija – 2 dienos, III sesija – 1 diena) ar išskaidant po vieną dieną. Po paskutinės sesijos  skiriamas 2 savaičių laikotarpis savarankiško darbo užduotims atlikti.

Išklausę programą ir atlikę užduotis dalyviai įgis teisę mokyti dailės, muzikos, teatro ar šokio pagal pradinio ugdymo programą . Išduodami LR ŠMM akredituotos institucijos patvirtintos formos pažymėjimai.

I sesija planuojama  2018 m. sausio mėn.

Registracija iki gruodžio 15 dienos

Informacija ir registracija: Vilija Trumpickienė, tel. 8 46 398586, el. p.: tsi.seminarai@yahoo.com

4. Užsienio kalbų mokytojams „Kvalifikacijos tobulinimo programa užsienio kalbų mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“

Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val.- savarankiškam darbui. Programa gali būti išdėstoma įvairiai: per dvi sesijas (I sesija – 3 dienos, II sesija – 2 dienos); per 3 sesijas (I sesija – 2 dienos, II sesija – 2 dienos, III sesija – 1 diena) ar išskaidant po vieną dieną. Po paskutinės sesijos  skiriamas 2 savaičių laikotarpis savarankiško darbo užduotims atlikti.

Išklausę programą ir atlikę užduotis dalyviai įgis teisę mokyti užsienio kalbų pagal pradinio ugdymo programą . Išduodami LR ŠMM akredituotos institucijos patvirtintos formos pažymėjimai.

I sesija planuojama  2018 m. sausio mėn.

Registracija iki gruodžio 15 dienos

Informacija ir registracija: Vilija Trumpickienė, tel. 8 46 398586, el. p.: tsi.seminarai@yahoo.com

5. Lietuvių kalbos mokytojams „Kvalifikacijos tobulinimo programa lietuvių kalbos (valstybinės) mokytojams, ketinantiems dirbti pagal pradinio ugdymo programą“

Programos apimtis – 40 akad. val. Iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val.- savarankiškam darbui. Programa gali būti išdėstoma įvairiai: per dvi sesijas (I sesija – 3 dienos, II sesija – 2 dienos); per 3 sesijas (I sesija – 2 dienos, II sesija – 2 dienos, III sesija – 1 diena) ar išskaidant po vieną dieną. Po paskutinės sesijos  skiriamas 2 savaičių laikotarpis savarankiško darbo užduotims atlikti.

Išklausę programą ir atlikę užduotis dalyviai įgis teisę mokyti lietuvių kalbą (valstybinę) pagal pradinio ugdymo programą . Išduodami LR ŠMM akredituotos institucijos patvirtintos formos pažymėjimai.

I sesija planuojama  2018 m. sausio mėn.

Registracija iki gruodžio 15 dienos

Informacija ir registracija: Vilija Trumpickienė, tel. 8 46 398586, el. p.: tsi.seminarai@yahoo.com

Visi renginiai mokami. Nesusirinkus minimaliai dalyvių grupei, mokymai nevykdomi.

Informacija atnaujinta: Monday November 13th, 2017