Tęstinių studijų institutas » Kvalifikacijos tobulinimas » Kvalifikacijos tobulinimo atestaciniai renginiai, planai

KLAIPĖDOS UNIVERSITETO

         TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Sportininkų 13 –  212 kab., Klaipėda 92249,  tel.  (8-46)  398579,   mob.tel. 8 605 84672,    fax. (8-46) 398572    el.p.vita.ulbiene@ku.lt


PEDAGOGŲ ATESTACINIAI RENGINIAI    

2017m. I pusmetis

Eil. Nr. Programos pavadinimas Dalyviai Data, laikas Informacija ir registracija
1. Mokyklos vadybos pagrindai   200 val.

I sesija (32 val.)

Švietimo vadybos kultūros kaitos priežastys ir uždaviniai

(Patvirtinta LR ŠMM ministro 2005-10-29, įsakymo Nr. ĮSAK-2165)

Pirmą kartą

besiatestuojantys vadovai

2017 m. vasario 27-28 d., kovo 1-2 d.  11.00 val.  Vita Ulbienė

(8 46) 398579

8 605 84672

vita.ulbiene@ku.lt

2. Mokytojų kompiuterinis raštingumas. Technologinė dalis

(Patvirtinta LR  ŠMM ministro 2007-03-29 d.

Nr. ISAK-2016)

40 val.

Pirmą kartą besiatestuojantys pedagogai 2017 m. kovo 13-17  d.

13.00 val.

Vita Ulbienė

(8 46) 398579

8 605 84672

vita.ulbiene@ku.lt

3. Mokytojų kompiuterinis raštingumas

Edukacinė dalis. 40 val.

Besiatestuojantys pedagogai 2017 m. kovo 27 d.

13,00 val.

( I dalis)

Vita Ulbienė

(8 46) 398579

8 605 84672

vita.ulbiene@ku.lt

4-5 Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programa, (nacionalinis lygis)

2015-12-28 įsakymu Nr. VK-188 akredituota iki 2020-12-27

(kodas 213000466)

Programos rengėjai ŠMM: T. Aidukienė, I. Čižienė, R. Kišonienė.

Programos trukmė 60 akad. val.( 32 teorijos ir 16 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandų).

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau  arba studijų metu(toliau-Mokytojai). Mokytojai kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo pradžios. Programa taip pat rekomenduojama mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui (ypač atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje) ir kitiems mokytojams, norintiems šioje srityje tobulinti savo kompetenciją. 2017 m.

I sesija   vasario 24-27d.

II sesija  kovo 2-4 d.

13,00 val.

_____________________

2017 m.

I sesija gegužės 4-6 d.

II sesija gegužės 11-13 d.

13.00 val.

 Vita Ulbienė

(8 46) 398579

8 605 84672

vita.ulbiene@ku.lt

6 Lietuvių  kalbos kultūra

(Patvirtinta LR ŠMM ministro 2005 m. spalio 20 d. ISAK-2106)

22 val.

Pirmą kartą besiatestuojantys pedagogai 2017 m. kovo 22-24 d.

11.00 val.

 Vita Ulbienė

(8 46) 398579

8 605 84672

vita.ulbiene@ku.lt

7 Mokyklos vadybos pagrindai

Kursų įskaitą eksternu

(Patvirtinta LR ŠMM 2007m.lapkričio 23 d. įsakymas Nr.ISAK-2274)

Pirmą kartą

besiatestuojantys vadovai

Pagal poreikius  Vita Ulbienė

(8 46) 398579

8 605 84672

vita.ulbiene@ku.lt

Renginiai mokami. Jų dalyviai išklausę kursą, atlikę užduotis gaus LR Švietimo ir mokslo ministerijos  patvirtintos formos kvalifikacinius pažymėjimus.

KU TSI vyr. metodininkė Vita Ulbienė

Informacija atnaujinta: Tuesday March 14th, 2017