Tęstinių studijų institutas » Kvalifikacijos tobulinimas » Aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas

Kviečiame aukštųjų mokyklų dėstytojus įgyti mokytojo kvalifikaciją! LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ (2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774) nurodoma, kad asmenys laikomi įgiję pedagogo kvalifikaciją, kai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų.

Kviečiame dėstytojus, kurie pageidauja įgyti pedagogo kvalifikaciją ir dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, registruotis ir dalyvauti Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto (Sportininkų g. 13, Klaipėda) organizuojamuose 160 akad. val. (6 studijų kreditai) pedagogikos, pedagoginės psichologijos ir dalyko didaktikos kursuose.

Kursų planas:

Eil.Nr. Dalyko pavadinimas Kreditai Teorija/Praktika akad. val. Savarankiškas darbas akad. val. Iš viso akad. val. Atsiskaitymo forma
1. Pedagogika 2 10/8 34 52 E
2. Pedagoginė psichologija 2 10/8 34 52 E
3. Dalyko didaktika 2 10/12 34 56 E
Iš viso: 6 30/28 102 160  

Baigusiems kursus, išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas.

Kursų kaina: 150,00 EUR (galima mokėti dalimis).

Mokymų pradžia – 2018 m. spalio mėn. 22 d.

Registracija į mokymus vyksta iki spalio mėn. 15 d. el. paštu lina.seibutyte@gmail.com

Daugiau informacijos:

vyr. metodininkė Lina Seibutytė

tel. 8 46 398585

el. paštu lina.seibutyte@gmail.com

Informacija atnaujinta: Tuesday August 28th, 2018