Tęstinių studijų institutas yra struktūrinis Klaipėdos universiteto padalinys, įkurtas 1995 metais. Direktorė – doc. dr. Ilona Zubrickienė.

Tęstinių studijų institutas – lanksti, moderni, mobili, subalansuotos plėtros universitetinė institucija, teikianti kokybiškas paslaugas, plėtojanti bendradarbiavimą su Klaipėdos universiteto padaliniais, šalies ir užsienio akademinėmis, mokslinėmis ir kitomis institucijomis, integruojanti akademinę, mokslinę ir praktinę veiklą, projektuojanti ir realizuojanti mokslinius tyrimus.

Institutas, bendradarbiaudamas su Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų, Gamtos ir matematikos mokslų, Humanitarinių mokslų, Pedagogikos fakultetais, vykdo sutrumpintas tęstines studijų programas asmenims, turintiems vidurinį, aukštojo mokslo koleginį, aukštesnįjį, universitetinį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą.

Organizuojami atestaciniai, kvalifikacijos tobulinimo renginiai pedagogams, socialiniams darbuotojams, andragogams, valstybės tarnautojams; sveikatos priežiūros specialistams; sporto treneriams; specialūs kursai vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams.

Tęstinių studijų institutas, bendradarbiaudamas su Klaipėdos (miesto, rajono) darbo birža, sudaro sąlygas padėti bedarbiams ir darbuotojams integruotis į darbo rinką, įgyti profesinei veiklai trūkstamų žinių ir gebėjimų arba juos atnaujinti, tobulinant ar pakeičiant turimą profesinę kvalifikaciją.

Andragogikos katedra, įkurta 2002 metais, katedroje  vykdomos  andragogikos bakalauro, magistro ir pedagogikos laipsnio neteikiančios studijos, plėtojami andragogikos mokslo tyrimai.

Medicinos edukacijos katedra, įkurta 2010 metais, vykdo ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius sveikatos priežiūros darbuotojams.

Instituto komanda inicijuoja įvairius tarptautinius projektus, yra nuolat kviečiama dalyvauti kituose projektuose partneriais.

Informacija atnaujinta: Monday January 2nd, 2017