LT   |   EN      Mano KU   |   
Baltijos impresijos: I tarptautinis konkursas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA
Labdaros ir paramos fondas BALTIJOS IMPRESIJOS

kviečia fortepijono, styginių, pučiamųjų, vokalinio meno, akordeono, fortepijoninių duetų, kamerinių ansamblių
specialybes studijuojantį jaunimą ir pedagogus dalyvauti tarptautinio festivalio

I TARPTAUTINIAME KONKURSE

2021 m. birželio mėn. 21–25d.

Konkursas vyks nuotoliniu būdu („online“)
Konkurso tikslai – jaunų muzikų ir vyresnės kartos profesionalų–muzikos meno puoselėtojų veiklos ir kūrybiškumo skatinimas; profesionalaus
atlikėjiško muzikos meno puoselėjimas; muzikinės kultūros sklaida; kultūrinio-švietėjiško bendradarbiavimo galimybių plėtra.