Programa

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

LIEPOJOS UNIVERSITETAS
Humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

VI tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija

Tradicijos ir modernybės sąveika

Baltistės prof. habil. dr. Audronės Kaukienės 80-mečio sukakčiai pažymėti

2021 m. lapkričio 18–19 d.


Konferencija skiriama šviesios atminties prof. habil. dr. Audronės Kaukienės, kuri šiemet švęstų 80-ąjį jubiliejų, sukakčiai pažymėti. Ji buvo puiki mokslininkė baltistė, išugdžiusi gausų sekėjų būrį, perėmusį savo mokytojos metodologinius pagrindus, jos gilų požiūrį į kalbą ir tautos kultūrą. Audronė Kaukienė buvo asmenybė, giliai suvokusi tradicijos esmę ir jėgą, gyvybingumą bei galią reikštis naujomis formomis.


Tradicija šiuolaikiniame dinamiškame pasaulyje yra gana sunkiai apibrėžiamas konceptas. Ji yra griežtų ribų neturintis, nuolat kintantis ir įvairiomis trajektorijomis besivystantis darinys.
Kviečiame susitelkti mokslinei diskusijai apie tradicijos kaitą: reikšmingas tradiciniu laikomo fakto, dalyko, proceso ar reiškinio lūžio priežastis, pasekmes bei perspektyvas.
Moksliniuose pranešimuose siūlome aktualizuoti tradicijos ir modernybės sąveiką įvairiose srityse:

  • KALBA
  • ETNOLOGIJA IR FOLKLORISTIKA
  • MENAS IR LITERATŪRA
  • KULTŪROS ISTORIJA IR RELIGIJA

Konferencija bus rengiama kontaktiniu ir nuotoliniu būdu:

  • KU SHMF, S. Neries 5, Klaipėda, Lietuva
  • Vaizdo konferencijų platformoje ZOOM

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų. Tezes ir skaidres prašome parengti anglų kalba.

Pranešimų trukmė 20 min., 5 min. skiriamos diskusijoms.

Dalyvio anketą prašome užpildyti iki 2021 m. spalio 15 d. Jūsų dalyvavimą patvirtinančią informaciją pateiksime iki 2021 m. lapkričio 1 d.

 

Konferencijos pranešimų pagrindu parengti ir mokslinio straipsnio reikalavimus atitinkantys straipsniai bus spausdinami Klaipėdos universiteto moksliniame žurnale RES HUMANITARIAE, kuris yra referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse INDEX COPERNICUS ir EBSCO


Konferencijos logotipo Vėtrungės autorius: Denisas Nikitenka, 2014