Mokslinis komitetas

Pirmininkė

Prof. dr. Lina Petrošienė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)

Nariai

Prof. dr. Nicola Ciola (Romos Popiežiškasis Laterano universitetas, Italija)
Dr. Dalia Jakulytė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Prof. dr. Sebastian Kinder (Tiubingeno universitetas, Vokietija)
Prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Doc. dr. Laima Kuprienė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Doc. dr. Jūratė Lubienė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Prof. dr. Ieva Ozola (Liepojos universitetas, Latvija)
Prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Prof. dr. (hp) Arvydas Ramonas (Klaipėdos universitetas, Lietuva)
Prof. dr. Tomasz Wicherkiewicz (Poznanės A. Mickevičiaus universitetas, Lenkija)
Prof. dr. Lubomir Žak (Romos Popiežiškasis Laterano universitetas, Italija)

 

Organizacinis komitetas

Doc. dr. Asta Balčiūnienė, Dr. Kristina Blockytė-Naujokė, doc. dr. Alma Imbrasienė, doc. dr. Daiva Pagojienė, Paulius Slavinskas, dokt. Irma Žąsytienė, Evelina Žukauskaitė (Klaipėdos universitetas, Lietuva)