LT   |   EN      Mano KU   |   
Rektoriaus rinkimai

SKELBIAMI KLAIPĖDOS UNIVERSITETO REKTORIAUS RINKIMŲ REZULTATAI

Klaipėdos universiteto Taryba skelbia, jog spalio 15 d. uždarame posėdyje įvyko Rektoriaus rinkimai. Po dviejų įvykusių balsavimų, nesurinkus reikiamų šešių Tarybos narių balsų, rektorius nebuvo išrinktas. Artimiausiu metu bus skelbiami pakartotiniai rinkimai į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas.

Informacija 2018-10-15

SKELBIAMAS PATIKSLINSTAS PRETENDENTŲ Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO REKTORIAUS PAREIGAS SĄRAŠAS

Taryba skelbia patikslintą kandidatų į Klaipėdos universiteto Rektoriaus pareigas sąrašą:

 1. doc. dr. Stefan Kirchner (Laplandijos universitetas, Arkties centras)
 2. doc. dr. Marius Lanskoronskis (Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas)
 3. prof. dr. Artūras Razbadauskas (laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas)
 4. prof. dr. Viktoras Senčila (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius)
 5. prof. dr. Sigitas Vaitkevičius (Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centras)
Informacija 2018-10-10

SKELBIAMAS PRETENDENTŲ Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETO REKTORIAUS PAREIGAS SĄRAŠAS

Taryba skelbia patvirtintą kandidatų į Klaipėdos universiteto Rektoriaus pareigas sąrašą:

 1. doc. dr. Stefan Kirchner (Laplandijos universitetas, Arkties centras)
 2. doc. dr. Marius Lanskoronskis (Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas)
 3. prof. dr. Artūras Razbadauskas (laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas)
 4. prof. dr. Viktoras Senčila (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius)
 5. prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Vadybos katedros vedėjas)
 6. prof. dr. Sigitas Vaitkevičius (Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centras)

Klaipėdos universiteto Rektoriaus rinkimai vyks spalio 15 d. 15 val.

Informacija 2018-10-05

SKELBIAMAS ATVIRAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBOS POSĖDIS

2018 m. rugsėjo 28 d. 14 val. Aula Magna 2 auditorijoje (H. Manto g. 84, Klaipėda) kviečiamas atviras Klaipėdos universiteto Tarybos posėdis, kuriame pretendentai į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas

 • doc. dr. Stefan Kirchner (Laplandijos universitetas, Arkties centras)
 • doc. dr. Marius Lanskoronskis (Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas)
 • prof. dr. Artūras Razbadauskas (laikinai einantis Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas)
 • prof. dr. Viktoras Senčila (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius)
 • prof. dr. Rimantas Stašys (Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Vadybos katedros vedėjas)
 • prof. Sigitas Vaitkevičius (Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centras)

prisistatys bei pristatys parengtas penkerių metų Klaipėdos universiteto viziją ir veiklos gaires.

Į posėdį kviečiami Tarybos, Senato nariai, Klaipėdos universiteto bendruomenės nariai.

Informacija 2018-09-18

Klaipėdos universiteto Rektoriaus rinkimų komisija skelbia užregistruotų pretendentų į Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas, sąrašą:

 1. Laplandijos universiteto Arkties centro doc. dr. Stefan Kirchner
 2. Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto doc. dr. Marius Lanskoronskis
 3. Laikinai Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. dr. Artūras Razbadauskas
 4. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktorius prof. dr. Viktoras Senčila
 5. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto, Vadybos katedros vedėjas prof. dr. Rimantas Stašys
 6. Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinio centro prof. Sigitas Vaitkevičius
Informacija 2018-09-18

KU rektoriaus posto siekia 6 kandidatai

Rugsėjo 17 d. baigėsi terminas, kurio metu buvo galima pateikti dokumentus dalyvauti viešame konkurse Klaipėdos universiteto (KU) rektoriaus pareigoms užimti. Iš viso sulaukta 6 prašymų.

Kandidatų vardai ir pavardės paaiškės rugsėjo 18 d., po uždaro rektoriaus rinkimų komisijos posėdžio.

„Posėdžio metu bus atplėšti vokai ir tikrinama, ar visi privalomi dokumentai yra pateikti. Tuomet, abėcėlės tvarka bus sudarytas kandidatų sąrašas ir kartu su dokumentais perduotas Senatui bei universiteto Tarybai.

Kandidatams bus išsiųsti kvietimai dalyvauti atvirame KU Tarybos posėdyje, kuris vyks rugsėjo 28 d.“, – sakė rektoriaus rinkimų komisijos narė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė.

Asmuo, pretenduojantis užimti rektoriaus pareigas, turi būti nepriekaištingos reputacijos, turintis mokslo laipsnį arba pripažintas menininkas bei turintis pedagoginės ir vadybinės patirties, žinoti KU Statutą. Pretendentas turi turėti ne žemesnę nei trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.

Rugsėjo 28 d. atvirame KU Tarybos posėdyje pretendentai prisistatys KU Tarybai, Senatui, bendruomenei.

Rektoriaus rinkimai numatomi spalio mėn. viduryje.

Iš Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigų pasitraukus prof. habil. dr. Eimučiui Juzeliūnui, nuo š. m. gegužės 2 d. universitetui vadovauja laikinai išrinktas rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Išsamesnės informacijos apie KU rektoriaus rinkimus prašome teirautis elektroniniu paštu taryba@ku.lt arba tel. +370 46 398903.