LT   |   EN      Mano KU   |   
Vyko seminaras „ESMINIAI DIDAKTINIAI SANDŲ APRAŠŲ RENGIMO PRINCIPAI“

Š. m. vasario 15 d. Sveikatos mokslų fakultete vyko seminaras „ESMINIAI DIDAKTINIAI SANDŲ APRAŠŲ RENGIMO PRINCIPAI“.  Seminaro lektorė doc. dr. Daiva Lepaitė (Vilniaus universitetas). Seminare dalyvavo Kūno kultūros, Rekreacijos ir turizmo, Slaugos ir Socialinio darbo katedrų atstovai.

Seminare aptarta studijų rezultatų paskirtis ir reikšmė instituciniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, pristatyti studijų pasiekimų lygmenys; didelis dėmesys skirtas studijų rezultatų sandarai ir formulavimui studijų programos ir dalyko kontekste, diskutuotos studijų rezultatų, studijų metodų ir vertinimo metodų sąsajos, kredito apimties ir studento savarankiško darbo apimties sąsajos bei kiti esminiai sandų aprašų rengimo principai.

Su seminaro medžiaga galima susipažinti minėtose katedrose.