LT   |   EN      Mano KU   |   
Vyko Prof. dr. Judith Green mokymai

2018 m vasario 7-9 dienomis Klaipėdos universiteto Aula Magna konferencijų salėje vyko projekto

SPECIALISTŲ RENGIMO TEIKTI VISAVERTĘ PAGALBĄ ASMENIMS SU NEGALIA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOJE TYRIMAS KELIANT TYRĖJŲ KOMPETENCIJAS;  VIPA

finansuojamo iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ mokymai apie interakcinius etnografinius tyrimus.

Mokymus vedė prof. dr. Judith Green (Kalifornijos universitetas, JAV)

Mokymuose dalyvavo virš 80 mokslininkų ir studentų iš Lietuvos universitetų ( Klaipėdos universitetas, Antano Stulginskio universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas) , bei kolegijų (Klaipėdos valstybinė kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Lietuvos verslo kolegija).

Mokslininkai atstovavo įvairias mokslo sritis, tokias kaip edukologija, informatika, sociologija, biomedicina, bioetika ir k.t.

Taip pat dalyvavo virš 30 studentų, magistrantų ir doktorantų iš įvairių studijų programų, tokių, kaip Psichologija, Andragogika, Kūno kultūros ir sporto pedagogika, Edukologija, Edukologija, Rinkodara, Gyvūninių išteklių valdymas, Slauga, Visuomenės sveikatos ugdymas, Sveikatos priežiūros vadyba, Socialinis darbas ir kt.

Dalyviai išklausė 18 val paskaitų kursą temomis:

  1. Mokymai kaip taikyti etnografinę prieigą ir gyvenimo istorijos metodologiją moksliniame tyrime
  2. Mokymai taikyti etnografinį stebėjimą ir vaizdo įrašus moksliniame tyrime
  3. Mokymai taikyti etnografinius interviu moksliniame tyrime

Organizatoriai: prof. dr. Liudmila Rupšienė, prof. dr. Ingrida Baranauskienė, prof. dr. Audronė Skukauskaitė