LT   |   EN      Mano KU   |   
Tarptautinių turizmo renginių vadybos programos studentai sėkmingai apgynė magistro darbus

Š. m. sausio 25 d. tarptautinės jungtinės su Vidžemės taikomųjų mokslų universitetu (Latvija) magistrantūros studijų programos Tarptautinių turizmo renginių vadyba studentai sėkmingai apgynė magistro darbus.  Gynimo komisijoje dalyvavo abiejų aukštųjų universitetinių mokyklų atstovai: prof. dr. Andris Klepers, prof. dr. Diana Šaparnienė, doc. dr. Aija van der Šteina, prof. dr. Agita Līviņa, dr. Ieva Tumana.

Studentai pasirinko nagrinėti magistro darbuose aktualias mokslui ir praktikai problemas, teikė rekomendacijas šių problemų sprendimui. Nagrinėti tokie klausimai, kaip vietos bendruomenių įtraukimas į renginius, mentorystė ir mokymasis konferencijų metu, kūrybinių industrijų plėtotė mados renginių metu, renginių vadybos poveikis visuomenės aplinkosauginiam sąmoningumui ir pan.

Rekreacijos ir turizmo katedra džiaugiasi magistro darbų aukštais įvertinamais ir sveikina sėkmingai apgynus magistro darbus ir pilnai įvykdžius jungtinę studijų programą šiuos studentus:

GRĀVĪTE Vera

LUKMINAITE Egidija

LOGINS Armands

VĪGANTE Elizabete

GARĀ Elīza

SOKOLOVA-LUCA Elīna

LŪSARE Monta

 

Rekreacijos ir turizmo katedros informacija