LT   |   EN      Mano KU   |   
„Švyturio“ arenoje vyko tradicinė tarptautinė sveikatos mokslų studentų konferencija

2017 m. kovo 17 d. Klaipėdoje „Švyturio“ arenoje vyko kasmetinė tradicinė jau 19-a Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. Tuo pačiu metu vyko ir 3-oji Tarptautinė sveikatos mokslų studentų konferencija. Abu renginiai tapo kovo 17-19 dienomis arenoje surengtos tradicinės parodos „Sveikata 2017“ dalimi. Vydūniškos sveikos gyvensenos idėjos suburia politikus, akademinę bendruomenę, studentus, moksleivius ir visus besidominčius sveiku gyvenimo būdu ir jo sklaida.

Sekcijos „Inovatyvus socialinis darbas tvariai visuomenei ir žmogaus sveikatai“ dalyviai

Socialinį darbą studijuojantys studentai savo pranešimus pristatė sekcijoje „Inovatyvus socialinis darbas tvariai visuomenei ir žmogaus sveikatai“. Iš viso šiai sekcijai buvo parengti 10 žodinių ir 1 stendinis pranešimas. Pranešimų temos atspindėjo priimtus Jungtinių tautų tvaraus vystymosi tikslus iki 2030 m., skatinančius atpažinti socialines problemas, su kuriomis susiduria ir Lietuva. Konferencijos metu buvo analizuoti pabėgėlių, etninių mažumų integracijos klausimai, prekybos žmonėmis, skurdo, negalios reiškiniai, reflektuotos socialinio darbuotojo profesinės galios sveikatos priežiūros sistemoje bei ieškota inovatyvių socialinio darbo metodų, atsakančių į Lietuvos Vakarų regiono poreikius. Pranešimai buvo papildyti tos srities socialinių darbuotojų – praktikų komentarais ir įžvalgomis. Ne vienas pranešimas sukėlė diskusijas klausytojų tarpe ir paskatino užduoti klausimus. Nieko nuostabaus, kad sekcijos darbas užsitęsė ilgiau negu planuota.

Konferencijos pabaigoje klausytojai užpildė anketas ir išrinko labiausiai jiems patikusį pranešimą. Svarbu pabrėžti, kad nebuvo nė vieno pranešimo, kuris būtų negavęs balsų. Galiausiai, vieno balso persvara geriausiu sekcijos „Inovatyvus socialinis darbas tvariai visuomenei ir žmogaus sveikatai“ pranešimu buvo išrinktas Ingos Albrikienės pranešimas „Socialinio darbuotojo profesinės galios asmens sveikatos priežiūros sistemoje“, darbo vadovė – doc. dr. Asta Kiaunytė.

Geriausiu išrinkto pranešimo autorė I. Albrikienė ir jos darbo vadovė doc. dr. A. Kiaunytė.

Socialinio darbo katedra dėkoja visiems studentams, parengusiems pranešimus, praktikams, pasidalinusiems savo įžvalgomis ir patirtimi, bei katedros dėstytojams ir studentams prisidėjusiems prie konferencijos darbo organizavimo.