LT   |   EN      Mano KU   |   
SvMF Dekanės sveikinimas Akademinių metų pradžios proga

Mieli kolegos! Mieli studentai!

Sveikinu visus su naujų akademinių metų pradžia. Tegul šią gražią dieną ir visus akademinius metus lydi prasmingi darbai, kuriantys išmintį, gėrį ir grožį!

Visiems studentams linkiu turiningų studijų, įdomaus studentiško gyvenimo, o dėstytojams – profesionalumo ir kantrybės vedant studentus žinių keliu!

Ši diena ypatinga pirmakursiams, kai atsiveria naujas, studentiškas kelias, kupinas savotiško žavesio ir novatoriškumo. Kelkite naujus iššūkius sau, būkite smalsūs, žingeidūs, iniciatyvūs, tobulėkite ir kurkite, kad pasiektumėte užsibrėžtų tikslų! Tikiu, kad pasirinktos studijos pateisins Jūsų viltis, originalumas ir studentiškos idėjos sulauks palaikymo.

Sveikindama su Mokslo ir žinių diena, linkiu visiems puoselėti pagarbią, šiltą bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, padedančią kurti ir daryti gražius darbus! Sėkmės visiems!

Prof. dr. Leta Dromantienė
Sveikatos mokslų fakulteto l.e.p. dekanė