LT   |   EN      Mano KU   |   
SvMF Dekanės Prof. dr. Letos Dromantienės sveikinimas Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.