LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakulteto dėstytojai lankėsi Bialystoko medicinos universitete (Lenkija)

Spalio 29 – lapkričio 2 d. Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros docentė dr. Aelita Skarbalienė ir Visuomenės sveikatos katedros lektorius dr. Egidijus Skarbalius lankėsi Bialystoko medicinos universitete (Lenkija). Vizito tikslas – mokslinė stažuotė.

Nors abiejų universitetų mokslininkai vykdo tarptautinius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauja ne pirmus metus, tai buvo pirmasis oficialus vizitas. Jo metu buvo susitikta su fakulteto moksline bendruomene, aptarti vykdomi moksliniai tyrimai ir keltos naujų bendrų tyrimų idėjos. Taip pat buvo dalinamasi gerąja patirtimi, kaip įtraukti sveikatos priežiūros įstaigų specialistus į mokslinių tyrimų vykdymą siekiant jų kokybės ir rezultatų pritaikomumo praktinėje veikloje.

Klaipėdos universiteto studentai pakviesti dalyvauti ir pristatyti vykdomų tyrimų rezultatus rengiamose kasmetinėse studentų konferencijose.

Susitikimo su Sveikatos mokslų fakulteto dekanu metu buvo aptartos Klaipėdos universiteto absolventų doktorantūros studijų Bialystoko medicinos universitete galimybės bei galimybės mokslo daktarams vykdyti podoktorantūros studijų veiklas.