LT   |   EN      Mano KU   |   
Tvarkaraščiai
KU padalinių adresai
Aula Magna (AK – auditorinis korpusas Studlende, H.Manto g. 90-2)
SHMF – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, S. Nėries g. 5/ Minijos g.153
JTGMF – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, H. Manto g. 84
SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas, H. Manto g. 84
Jeigu tvarkaraštyje prie paskaitos nurodyta tik auditorija, reiškia, kad paskaita vyksta Sveikatos mokslų fakultete.

ATTENTION! English timetables can be found at https://www.ku.lt/svmf/en/sveikatos-mokslu-fakultetas/tvarkarasciai/.

Asmeninį paskaitų tvarkaraštį galite stebėti ir Paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje (https://mano.ku.lt/tvarkarasciai/).
Studentai arba dėstytojai, kurie Virtualiojoje mokymosi aplinkoje (VMA http://vma.ku.lt) jungiatės vardas.pavarde vardu, prie KU PTIS junkitės tais pačiais duomenimis. Likusieji, kurie neturite vardas.pavarde prisijungimo vardo, kreipkitės informacines.technologijos@ku.lt paštu dėl prieigos suteikimo.