LT   |   EN      Mano KU   |   
Tvarkaraščiai
KU padalinių adresai
Aula Magna (AK – auditorinis korpusas Studlende, H.Manto g. 84)
SHMF – Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, S. Nėries g. 5/ Minijos g.153
JTGMF – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, H. Manto g. 84
SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas, H. Manto g. 84
Jeigu tvarkaraštyje prie paskaitos nurodyta tik auditorija, reiškia, kad paskaita vyksta Sveikatos mokslų fakultete.

BAKALAURO NUOLATINIŲ SESIJINIŲ STUDIJŲ  2019/2020 m.m. rudens semestro  paskaitų TVARKARAŠTIS

Kūno kultūra
Visuomenės sveikata

Atnaujinta 2019-09-18

SUTRUMPINTŲ NUOLATINIŲ SESIJINIŲ STUDIJŲ  2019/2020 m.m. rudens semestro  paskaitų TVARKARAŠTIS

Sutrumpintos studijos (įstoję 2019 metais)
Sutrumpintos studijos (įstoję 2018 metais)

Atnaujinta 2019-09-18

PAPILDOMŲ NUOLATINIŲ SESIJINIŲ STUDIJŲ  2019/2020 m.m. rudens semestro  paskaitų TVARKARAŠTIS

Papildomos studijos

Atnaujinta 2019-09-18

MAGISTRO NUOLATINIŲ SESIJINIŲ STUDIJŲ  2019/2020 m.m. rudens semestro  paskaitų TVARKARAŠTIS

I KURSAS
II KURSAS

Atnaujinta 2019-09-20

ATTENTION! English timetables can be found at https://www.ku.lt/svmf/english-timetables/.

Asmeninį paskaitų tvarkaraštį galite stebėti ir Paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje (KU PTIS https://istc.ku.lt/ptis).
Studentai arba dėstytojai, kurie Virtualiojoje mokymosi aplinkoje (VMA http://vma.ku.lt) jungiatės vardas.pavarde vardu, prie KU PTIS junkitės tais pačiais duomenimis. Likusieji, kurie neturite vardas.pavarde prisijungimo vardo, kreipkitės paskaitu.tvarkarasciai@ku.lt paštu dėl prieigos suteikimo.