LT   |   EN      Mano KU   |   
Tvarkaraščiai

Nuolatinių sesijinių studijų tvarkaraščiai bus skelbiami spalio 29 dieną!

KU padalinių adresai

Aula Magna (AK – auditorinis korpusas Studlende, H.Manto g. 84)
HUMF – Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas, S. Nėries g. 5
MA – Menų akademija, K. Donelaičio g. 4
JTGMF – Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas, H. Manto g. 84 (šalia Sveikatos mokslų fakulteto)
SMF – Socialinių mokslų fakultetas, Minijos g.153
TSI – Tęstinių studijų institutas, Sportininkų g. 13
SvMF – Sveikatos mokslų fakultetas, H. Manto g. 84
Jeigu tvarkaraštyje prie paskaitos nurodyta tik auditorija, reiškia, kad paskaita vyksta Sveikatos mokslų fakultete.
Tvarkaraštis preliminarus, galimi paskaitų ir auditorijų pakeitimai. Geltonai pažymėtos auditorijos bus patikslintos. 
Jeigu prie paskaitos nurodyta tik auditorija, reiškia, kad paskaita vyksta Sveikatos mokslų fakultete. 
Sekite atnaujinimus kiekvieną dieną!

Kūno kultūra
Visuomenės sveikata

Atnaujinta 2018-10-26

Tvarkaraštis preliminarus, galimi paskaitų ir auditorijų pakeitimai. Geltonai pažymėtos auditorijos bus patikslintos. 
Jeigu prie paskaitos nurodyta tik auditorija, reiškia, kad paskaita vyksta Sveikatos mokslų fakultete. 
Sekite atnaujinimus kiekvieną dieną!
Sutrumpintos sesijinės studijos (įstoję į studijas 2018 m.)
Sutrumpintos sesijinės studijos (įstoję į studijas 2016 m. ir 2017 m.)
Atnaujinta 2018-11-05
Tvarkaraštis preliminarus, galimi paskaitų ir auditorijų pakeitimai. Geltonai pažymėtos auditorijos bus patikslintos. 
Jeigu prie paskaitos nurodyta tik auditorija, reiškia, kad paskaita vyksta Sveikatos mokslų fakultete. 
Sekite atnaujinimus kiekvieną dieną!

Papildomos sesijinės studijos

Atnaujinta 2018-11-15

Tvarkaraštis preliminarus, galimi paskaitų ir auditorijų pakeitimai. Geltonai pažymėtos auditorijos bus patikslintos. 
Jeigu prie paskaitos nurodyta tik auditorija, reiškia, kad paskaita vyksta Sveikatos mokslų fakultete. 
Sekite atnaujinimus kiekvieną dieną!

Magistro sesijinės studijos (I kursas)
Magistro sesijinės studijos (II kursas)
Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Atnaujinta 2018-11-15

2018/2019 m. m. rudens semestro nuolatinių studijų egzaminų tvarkaraščiai

Nuolatinių studijų egzaminų tvarkaraštis

 

 

2018/2019 m. m. rudens semestro sesijinių studijų egzaminų tvarkaraščiai

ĮSAKYMAS DĖL BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KVALIFIKACINIŲ KOMISIJŲ SUDARYMO

Slaugos katedra

Socialinio darbo katedra

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra

Visuomenės sveikatos katedra

Medicinos technologijų katedra

Rekreacijos ir turizmo katedra

Kūno kultūros katedra

ATTENTION! English timetables can be found at https://www.ku.lt/svmf/english-timetables/.

Asmeninį paskaitų tvarkaraštį galite stebėti ir Paskaitų tvarkaraščių informacinėje sistemoje (KU PTIS https://istc.ku.lt/ptis).
Studentai arba dėstytojai, kurie Virtualiojoje mokymosi aplinkoje (VMA http://vma.ku.lt) jungiatės vardas.pavarde vardu, prie KU PTIS junkitės tais pačiais duomenimis. Likusieji, kurie neturite vardas.pavarde prisijungimo vardo, kreipkitės paskaitu.tvarkarasciai@ku.lt paštu dėl prieigos suteikimo.