LT   |   EN      Mano KU   |   
Sveikatos mokslų fakultetas » Studijos » Sutrumpintos studijos

Valstybinis kodas
618B31001

Įgyjama kvalifikacija
Kineziterapijos bakalauras, kineziterapeutas

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę kineziterapijos aukštojo mokslo kolegines studijas.

Valstybinis kodas
612B82001

Įgyjama kvalifikacija
Radiologijos bakalauras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę:

  1. medicinos technologijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas,
  2. kitas biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo universitetines ar kolegines studijas ir turintys rentgeno (radiologijos) pagrindų mokymo programos baigimo pažymėjimą.

Valstybinis kodas
612B70003

Įgyjama kvalifikacija
Slaugos bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę slaugos krypties aukštojo mokslo universitetines ar kolegines studijas.

Valstybinis kodas
612L50002

Įgyjama kvalifikacija
Socialinio darbo bakalauras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, turintys socialinių arba biomedicinos mokslų sričių aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.

Įgyjama kvalifikacija
Visuomenės sveikatos bakalauras

Studijų trukmė
2,5 m. – ištęstinės

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami
Priimami asmenys, baigę medicinos ir sveikatos krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.