Sveikatos mokslų fakultetas » Studijos » Bakalauro studijos

BIOMEDICINOS INŽINERIJA

Valstybinis kodas
612H16002

Įgyjama kvalifikacija
Biomedicinos inžinerijos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas

Kas tai?

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius rinkti ir apdoroti informaciją apie organizmo fiziologinių sistemų būseną, vertinti biofizikinius procesus ir jų sąveiką fiziologinėse sistemose. Programos tikslas – išmokyti studentus taikyti tradicines fizikos, chemijos, biologijos žinias kuriant, tobulinant ir aptarnaujant šiuolaikinę medicininę bei kitokią aparatūrą, taikyti objektinio programavimo metodus analizuojant įvairias laiko sekas, vaizdo objektus.

Kuo tapsiu?

Absolventai gali dirbti medicinos diagnostikos centruose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, medicinos metrologijos centruose, medicinos aparatūros kūrimo ir platinimo firmose, gamybinėse įmonėse, mokslo institutuose, įvairiose laboratorijose, taip pat aplinkosaugos srityje, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose. Jie yra parengti kurti ir platinti medicininę įrangą, dirbti su medicinos technika ir informacinėmis technologijomis medicinos srityje, įvairiose mokslinėse tiriamosiose biomedicinos laboratorijose, visuomenės sveikatos srityje.

ERGOTERAPIJA

Valstybinis kodas
612B32003

Įgyjama kvalifikacija
Ergoterapijos bakalauras, ergoterapeutas

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas

Kas tai?

Ergoterapija – profesija, kuri leidžia padėti žmonėms, nepaisant negalios, ligos ar raidos sutrikimų, gyventi visavertį, prasmingą gyvenimą. Ergoterapeutai dirba ligoninėse, reabilitacijos centruose, sanatorijose, specialiojo ugdymo mokyklose, dienos centruose. Studijas KU verta rinktis, nes čia dėsto didelę praktinio (ergoterapeuto) darbo patirtį turintys dėstytojai, studijų programoje numatyta daug praktinio mokymo įvairiose klinikinėse bazėse valandų (net 42 ECTS), taikomi inovatyvūs studijų metodai, skatinantys studentų įsitraukimą, verslumą, vienintelės Lietuvoje ergoterapijos studijos organizuojamos probleminio mokymo būdu.

Kur dirba absolventai?

Palangos reabilitacijos ligoninėje, poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“, Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, Reabilitacijos centre „Ostemeda“, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre „Svetliačiok“, UAB „Gradiali“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikose, Klaipėdos universitete.

KINEZITERAPIJA

Valstybinis kodas
618B31001

Įgyjama kvalifikacija
Kineziterapijos bakalauras, kineziterapeutas

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės (nuo 2017 m.)

Studijų programos apimtis kreditais
210

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Jungtinė studijų programa su Šiaulių universitetu

Studijų programos aprašas (2017 m. priėmimo)

Kas tai?

Kineziterapijos studijų programa – jungtinė studijų programa – įgyvendinama kartu su Šiaulių universitetu. Šios programos absolventams suteikiamas jungtinis kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; išduodamas jungtinis diplomas. Šios studijų programos tikslas – rengti kineziterapeutus, gebančius atlikti asmens funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo tyrimus bei vertinimą, rengti ir vykdyti kineziterapijos programas, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti kineziterapeuto praktinę veiklą. Kineziterapija – gydymas judesiu. Tai ligonių gydymo ir reabilitacijos metodas, kai naudojami fiziniai pratimai, išnaudojami natūralūs gamtos veiksniai ir fizioterapinės priemonės (šiluma, šaltis, vanduo, elektrostimuliacija, masažas).

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Klaipėdos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre „Svetliačiok“, Lietuvos jūrų muziejuje, reabilitacijos centre „Ostemeda“, UAB „Impuls LTU“ sporto ir sveikatingumo klube Klaipėdoje.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PEDAGOGIKA

Valstybinis kodas
612X13002

Įgyjama kvalifikacija
Dalyko pedagogikos bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės; 4 m. – nuolatinės-sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių

Galima specializacija
Judesio terapija

Studijų programos aprašas (studijuojant dieniniu tvarkaraščiu)
Studijų programos aprašas (studijuojant sesijiniu tvarkaraščiu)

Kas tai?

Studijuodami įgysite kūno kultūros ir sporto pedagogikos žinių bei gebėjimų jas taikyti profesinėje veikloje. Be to, išmoksite analizuoti ir vertinti pedagoginius reiškinius, planuoti, valdyti ir kontroliuoti formalųjį bei neformalųjį fizinio ugdymo procesą, spręsti fizinio ugdymo ir sveikatos problemas. Pasirinkę judesio terapijos specializaciją įgysite praktinių žinių darbui valstybinėse, visuomeninėse ir privačiose (įvairūs klubai, sporto centrai ir t. t.) kūno kultūros bei sporto įstaigose, organizacijose ir įmonėse.

Kur dirba absolventai?

Lietuvos Vakarų regiono gimnazijose ir progimnazijose, privačiuose sporto klubuose.

RADIOLOGIJA

Valstybinis kodas
612B82001

Įgyjama kvalifikacija
Radiologijos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas

Kas tai?

Radiologas – tai specialistas, gebantis savo darbe taikyti naujausias medicinos technologijas, dirbantis su rentgeno, kompiuterinio ir magnetinio rezonanso, angiografijos, radionuklidinės, spindulinės terapijos, ultragarso įranga. Radiologijos technologas geba: atlikti plataus spektro diagnostinių tyrimų / radioterapijos procedūras, teikti pagalbą pacientams, kuriems būtinas klinikinis vaizdinis tyrimas ir radioterapija, būti susipažinus su radiologine technika, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, išmanyti medicinos etiką, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, atlikti mokslinius tyrimus, kontroliuoti ir užtikrinti laboratorinių tyrimų kokybę, išmanyti žmogaus normalią ir patologinę anatomiją bei fiziologiją, vertinti vaistų įtaką rezultatams, registruoti tyrimų rezultatus.

Kur dirba absolventai?

Baigę radiologijos studijas absolventai galės dirbti savarankiškai arba specialistų komandoje visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti radiologijos paslaugas, taip pat mokslinėse biomedicinos laboratorijose, sveikatos apsaugos ir švietimo sistemos įstaigose.

REKREACIJA IR TURIZMAS

Valstybinis kodas
612N80001

Įgyjama kvalifikacija
Turizmo ir poilsio bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės.

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Galimos specializacijos
Sveikatos turizmas, e. turizmas (nuo 2017 m.)

Studijų programos aprašas (2017 m. priėmimo)

Kas tai?

Visame pasaulyje rekreacijos ir turizmo sektorius plečiasi, keičiasi žmonių laisvalaikio leidimo ir keliavimo formos, poilsio ir turizmo paslaugų reikalavimai. Rekreacijos ir turizmo organizavimo verslas bei svetingumo vadyba pritaikoma naujiems iššūkiams. Lietuvos turizmo sektoriaus ir turizmo naujovių pasaulyje išmanymas sudaro mūsų studijų pagrindą. Bendraujančius ir paslaugius, visus, kurie mėgsta aktyvią veiklą, kviečiame rinktis rekreacijos ir turizmo studijas. Vertingas ir įdomus yra ne tik darbas pabaigus studijas, bet ir pačios studijos.

Kur dirba absolventai?

Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti vadybinį-organizacinį-konsultacinį darbą rekreacijos ir turizmo sektoriuje (turizmo informacijos centruose, kelionių agentūrose, muziejuose, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose, SPA ir sveikatingumo paslaugas teikiančiuose centruose ir pan.), prisidėti prie rekreacijos ir turizmo politikos įgyvendinimo dirbdami rekreacijos ir turizmo plėtros institucijose, savivaldybių administracijose ir jų įstaigose, įkurti ir vystyti asmeninį rekreacijos bei turizmo verslą. Programos studijų specializacijos „Sveikatos turizmas“ ir „E-turizmas ir inovacijos“ atveria galimybes profesinėje karjeroje prisidėti spendžiant aktualias šiandienos sveikatos turizmo ir inovatyvaus e-turizmo problemas. Programos sandara sudaro prielaidas gido pažymėjimui įgyti.

SLAUGA

Valstybinis kodas
612B70003

Įgyjama kvalifikacija
Slaugos bakalauras, bendrosios praktikos slaugytojas

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Galimos specializacijos
Kosmetologija, gyvensenos medicina (nuo 2017 m.)

Studijų programos aprašas (2017 m. priėmimo)

Kas tai?

Studijų programos paskirtis – parengti tarptautinius standartus atitinkantį slaugos specialistą, gebantį vykdyti funkcijas, reikalaujančias slaugos mokslo ir praktikos žinių bei teorinio pasirengimo, mokslinio-tiriamojo darbo gebėjimų, siekiant asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatos.

Kur dirba absolventai?

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje, VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninėje, UAB medicinos centre „Lorna“, UAB „MediCA klinika“, UAB Kuncų ambulatorinėje klinikoje, VĮ poilsio namuose „Baltija“.

SOCIALINIS DARBAS

Valstybinis kodas
612L50002

Įgyjama kvalifikacija
Socialinio darbo bakalauras

Studijų trukmė
3,5 m. – nuolatinės

Studijų programos apimtis kreditais
210

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Galimos specializacijos
Socialinis darbas bendruomenėje, socialinis darbas sveikatos priežiūroje

Studijų programos aprašas (2017 m. priėmimo)

Kas tai?

Kviečiame rinktis vieną iš dviejų socialinio darbo studijų specializacijų: socialinį darbą bendruomenėje arba socialinį darbą sveikatos priežiūros sistemoje. Jeigu esi savanoris ir nori įtvirtinti esamas bei įgyti naujų žinių drįsti parodyti savo gerą širdį, tau rūpi visuomenės gerovė, nori įgyti visame pasaulyje pripažįstamą ir paklausią profesiją – ši programa skirta Tau.

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje, Klaipėdos priklausomybės ligų centre, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre, Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centre, Labdaros paramos fonde „Dienvidis Klaipėdos miesto globos namuose, BĮ Neįgaliųjų centre „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto socialinių paslaugų centre, Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje „Klaipėdos viltis“, Šilutės socialinių paslaugų centre, VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centre, Maltos ordino pagalbos tarnybos Klaipėdos grupėje, „Caritas“, Klaipėdos rajono paramos šeimai centre, VšĮ „Ori senatvė“, Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijoje „Apskritas stalas“, Palangos miesto savivaldybės administracijoje.

VISUOMENĖS SVEIKATA

Valstybinis kodas
612A60004

Įgyjama kvalifikacija
Visuomenės sveikatos bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės; 4 m. – nuolatinės sesijinės

Studijų programos apimtis kreditais
240

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Studijų programos aprašas (studijuojant dieniniu tvarkaraščiu) (2017 m. priėmimo)
Studijų programos aprašas (studijuojant sesijiniu tvarkaraščiu) (2017 m. priėmimo)

Kas tai?

Visuomenės sveikata – tai visapusė gyventojų fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė. Studijuojant įgyjama lyderystės įgūdžių, gebėjimą analizuoti visuomenės ar paskirų jos grupių sveikatos būklę, vertinti demografines, sergamumo, mirtingumo, gyvenimo kokybės charakteristikas, aplinkos, elgsenos ir gyvensenos rizikos veiksnius, identifikuoti pagrindines sveikatos problemas, rengti ir vertinti sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos programas, organizuoti sveikatos priežiūros institucijų veiklą.

Kur dirba absolventai?

Parengti specialistai gali įsidarbinti: savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės sveikatos centruose, sveikatos programų rengimo skyriuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teritorinėse ligonių kasose, gyventojų sveikatos rizikos grupių specializuotos priežiūros įstaigose (priklausomybės centruose, psichikos ligonių, vaikų, asmenų su negalia), visuomenės sveikatos priežiūros specialistais ugdymo įstaigose ir pan. Įgijus mitybos specializaciją, absolventai galės dirbti valstybinėse ir privačiose visuomenės maitinimosi institucijose. Įgytos mitybos žinios galės būti taikomos pramonėje (ypač maisto ir farmacijos), visuomenės švietimo tikslais švietimo, mokslo įstaigose, žiniasklaidoje.

Informacija atnaujinta: Thursday May 11th, 2017